MIJN persoonlijke ruimte
Wedstrijd
Win 1 jaar
GRATIS elektriciteit
Intercommunale opzoeken
Contactgegevens (telefoon, adres, email,...) terugvinden
Verhuis
Regel uw verhuis van uw oud naar uw nieuw adres met uw leverancier
beeld_groene_energie
16/01/2017

Een "100% groen" elektriciteitsproduct, wat houdt dat precies in ?

Elektriciteitsproducenten die elektriciteit winnen uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve WKK-installatie (warmte kracht koppeling-installaties) ontvangen daarvoor groene certificaten (ook certificaten van "Garantie van oorsprong" of GvO's genoemd). Het aantal toegekende certificaten hangt af van het aantal kWh dat effectief geïnjecteerd is geweest op het distributienet.
De elektriciteitsproducenten kunnen daarna deze certificaten verkopen aan de energieleveranciers om een deel van hun installaties te financieren.
De overheid heeft beslist dat een bepaald product het label "100% groene stroom" toegekend krijgt wanneer de energieleverancier het geheel van de verkochte kWh voor dit product dekt met "Garantie van oorsprong" (GvO's). Met andere woorden, wanneer een leverancier een product "100% groene stroom" aanbiedt, verbindt hij zich ertoe om voor dit product evenveel GvO's aan te kopen als de totale verbruikte kWh voor dit product door zijn klanten. Naast een "100% groene stroom" product kan dezelfde leverancier dus ook perfect een ander product aanbieden dat "niet groen" is en waarvoor hij de verkochte kWh niet dekt met GvO's.