MIJN persoonlijke ruimte
Wedstrijd
Win 1 jaar
GRATIS elektriciteit
Intercommunale opzoeken
Contactgegevens (telefoon, adres, email,...) terugvinden
Verhuis
Regel uw verhuis van uw oud naar uw nieuw adres met uw leverancier
beeld_contract
18/04/2016

Veranderen van energieleverancier kan op elk moment mits het respecteren van een overstapperiode van minimum 1 maand !

Sinds 13 september 2012 is de wet ter bescherming van de consument met betrekking tot het afschaffen van de verbrekingsvergoeding van kracht. Dat betekent dat particulieren altijd het recht hebben om op elk moment hun contract voor elektriciteit of aardgas te beindigen zonder risico tot verbrekingsvergoeding en dit zowel voor contracten van n jaar als voor contracten van meerdere jaren.
De enige voorwaarde hierbij is dat de consument een overstapperiode (ook opzegtermijn genoemd) van minimum 1 maand in acht neemt. Concreet houdt dit in dat als u vandaag een nieuw contract regelt met een andere leverancier, u dit nieuw contract ten vroegste mag laten starten binnen een maand.
Sommige welkomstpremies voor nieuwe klanten vereisen dat u een bepaalde periode (meestal ongeveer 12 maanden) klant blijft om er effectief van te kunnen genieten. Daarnaast rekenen bepaalde energieleveranciers de volledige jaarlijkse abonnementskost aan per gestart leveringsjaar.
=> U regelt dus best uw nieuw contract een tweetal maanden vr de start van een nieuw leveringsjaar en u zorgt ervoor dat u dit nieuw contract laat starten op de eerste dag van het volgende leveringsjaar.
Voor professionelen (contract onder naam van vennootschap/bedrijf/praktijk) gelden dezelfde regels zolang het totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner of gelijk is aan 50.000 kWh en het totaal jaarlijks gasverbruik kleiner of gelijk is aan 100.000 kWh. Ook zij kunnen hun contract vr de voorziene einddatum stopzetten ook enkel nog rekening houdend met de minimum opzegtermijn van 1 maand.
Voor professionelen met een totaal jaarlijks verbruik boven deze limieten geldt deze wet niet. Zij moeten nog altijd de voorziene einddatum alsook de opzegtermijn van hun contract goed respecteren, anders riskeren ze een verbrekingsvergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot een bedrag gelijk aan drie maanden voorschot.