Zonnepanelen - Waarop moet u letten als u van energieleverancier wenst te veranderen?

Gepubliceerd op 17-03-2015

article

Als u van leverancier verandert, vindt er rond de wisseldatum altijd een meteropname plaats op basis waarvan de slotfactuur door uw huidige leverancier wordt opgemaakt.
Ingeval u over zonnepanelen beschikt, is het belangrijk om rekening te houden met de datum waarop u uw nieuw contract laat beginnen.

Bij zonnepanelen-installaties maakt men immers gebruik van het "compensatieprincipe". Dat wil zeggen dat, als u op het moment van de meteropname een groot negatief verbruik heeft (maw. dat de huidige meterstand lager ligt dan deze bij de vorige meteropname), dit verbruik op "0" wordt gezet. U bent dan het volledige overschot kwijt. Dit is het "compensatieprincipe" dat door de markt gehanteerd wordt om te vermijden dat consumenten met zonnepanelen de extra kosten voor het installeren van een aparte meter (voor de energie die terug op het distributienet wordt gezet) moeten betalen.

Het is dus belangrijk om een wisseldatum te kiezen waarop het kWu-overschot zo laag mogelijk is of dit te laten samenvallen met de reeds jaarlijks voorziene meteropname. Deze wisseldatum kan u perfect zelf bepalen aangezien sinds 13 september 2012 de wet op het afschaffen van de verbrekingsvergoeding van kracht is waardoor u geen rekening meer moet houden met de voorziene einddatum van uw lopend contract. U moet er enkel rekening mee houden dat u uw nieuw contract regelt minstens 30 dagen voor de gewenste startdatum van uw nieuw contract.

Voor wat de productkeuze betreft: als u een zeer laag netto verbruik of nulverbruik heeft (verbruikte kWu - geproduceerde kWu door de zonnepanelen), is het interessant om te vergelijken met dit zeer laag of nulverbruik om te zien voor welke producten slechts een kleine jaarlijkse abonnementskost wordt aangerekend en zo zorgt u ervoor dat u uw factuur zo laag mogelijk houdt.