400.000 gezinnen hebben geen recht meer op het uitgebreid sociaal tarief voor energie

400.000 gezinnen hebben geen recht meer op het uitgebreid sociaal tarief voor energie
  • 20.02.2023
  • Laatste update: 07.03.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

400.000 gezinnen maken vanaf 1 juli 2023 niet langer aanspraak op het uitgebreid sociaal tarief voor energie. De federale overheid stapt op die manier af van een stapsgewijze uitfasering. Bij wie valt het sociaal tarief weg en welke impact zal dat hebben op de energiefactuur van die gezinnen?

Wat is het uitgebreid sociaal tarief?

Energieleveranciers zijn verplicht het sociaal tarief automatisch toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Er zijn vaste categorieën van groepen, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie die sowieso recht hebben op het sociaal tarief. In sommige gevallen worden deze categorieën voor een bepaalde tijd uitgebreid. In dit geval werd het sociaal tarief uitgebreid voor personen met een verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidszorgen.

Wie verliest het sociaal tarief vanaf 1 juli 2023?

De uitgebreide doelgroep die het sociaal tarief voor energie verliest omvat personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. In totaal gaat het om ongeveer 400.000 gezinnen. Indien je geen recht meer hebt op het sociaal tarief voor energie dan informeert de FOD Economie jouw energieleverancier.

Wie heeft wel nog recht op het sociaal tarief voor energie?

De doelgroep die voor de uitbreiding aanspraak maakte op het sociaal tarief behoudt dat recht. Bij die 600.000 gezinnen ontvangt iemand op het domicilieadres een bepaalde uitkering of tegemoetkoming: van het OCMW, het FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, de Zorgkas, Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of de Federale Pensioendienst. Bewoners van sociale huisvesting komen eveneens in aanmerking. Alle voorwaarden rond het uitgebreid sociaal tarief voor energie lees je na op de website van de federale overheid.

Wanneer verdwijnt het uitgebreide sociaal tarief?

In eerste instantie wou de federale overheid het uitgebreid sociaal tarief per kwartaal afbouwen. De uitfasering blijkt evenwel technisch te moeilijk. Het kernkabinet kiest na overleg met de energieleveranciers nu voor een volledige stopzetting vanaf juli.

Hoe groot zal het verschil in juli zijn tussen het goedkoopste contract en het sociaal tarief?

Dat is afhankelijk van de evoluties op de commerciële energiemarkt en de volgende aanpassing van het sociaal tarief. Vandaag betaalt een gezin met een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kilowattuur (kWh) 1.000 euro per jaar via het sociaal tarief. Het goedkoopste commerciële contract kent een geschatte variabele jaarprijs van 1.177,89 euro. Voor aardgas is het verschil significant groter. Daar bedraagt de jaarfactuur bij een gemiddeld verbruik (17.000 kWh) 633,94 euro. Wie een commercieel contact afsluit betaalt een geschatte jaarprijs vanaf 1.604,70 euro. Dat is dus bijna 1.000 euro meer.

Komt het uitgebreide sociaal tarief terug wanneer de energieprijzen stijgen?

De verruiming van de doelgroep weegt op de staatskas. De stopzetting kent in politieke kringen zowel voor- als tegenstanders. Het valt dus af te wachten welke consensus de regering dan zou bereiken.

Wat onderneem je best wanneer je het niet langer van het sociale tarief geniet?

Tot en met juni blijf je genieten van het goedkopere tarief. Aangezien de overstapperiode naar een nieuwe leverancier één maand duurt,  is het raadzaam om al in mei na te gaan of jouw huidige energieleverancier wel een competitieve prijs aanbiedt. Er gaapt momenteel namelijk een grote kloof tussen de goedkoopste en duurste contracten op de markt. Bovendien kan je ook opnieuw kiezen voor de zekerheid van een vaste prijsformule.

Bron: HLN.be