Alle beslissingen van het Overlegcomité Energie op een rijtje

Alle beslissingen van het Overlegcomité Energie op een rijtje
  • 01.09.2022
  • Kurt Deman
  • 1 min

De federale regering nam nieuwe maatregelen om de gevolgen van de energiecrisis op onze factuur te proberen in te dijken. We bundelden ze in onderstaand overzicht.

• Het lagere btw-tarief van 6 procent op gas en elektriciteit (en andere manieren van verwarmen) en de verlaging van de accijnzen op motorbrandstoffen worden verlengd tot eind maart 2023;

• Het sociaal tarief wordt eveneens met drie maanden verlengd, tot eind maart 2023;

• Aan de banken zal gevraagd worden om manieren te vinden of producten uit te werken om mensen uitstel te geven bij het terugbetalen van hun hypothecaire lening; met de banken zal ook worden overlegd om meer fondsen vrij te maken voor energetische renovaties.

De federale regering gaat daarnaast met de gewestregeringen samenwerken om:

• Zelf energie te besparen door onder meer de lichten te doven tussen bepaalde uren, de verwarming lager te zetten en de airco minder koud te zetten in overheidsgebouwen; ook de verlichting van monumenten zal tussen 19 en 6 uur uitgeschakeld worden;

• Een prijsplafond bij Europa te bepleiten;

• Steunmechanismen uit te werken voor bedrijven.

Overwinsten

De federale regering wil tevens de overwinsten in de energiesector afromen om een solidariteitsfonds te spijzen.