Beïnvloeden de hoge energieprijzen de rendabiliteit van zonnepanelen?

Beïnvloeden de hoge energieprijzen de rendabiliteit van zonnepanelen?
  • 08.10.2021
  • Laatste update: 11.10.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

De energieprijzen gaan door het dak. De consument zoekt massaal naar manieren om de dure gas- en stroomtarieven te ontlopen. Zonnepanelen vormen daartoe een mogelijke piste. Maar hoe rendabel zijn ze in het kader van de huidige evoluties op de energiemarkt?

Veel gezinnen zitten met de handen in het haar. Ze zien hun factuur fors toenemen, tot zelfs verdubbelen. De afrekening loopt aan het einde van de rit al snel vele honderden euro’s op. Door energie via zonnepanelen op te wekken, neemt de afhankelijkheid van het stroomnet af, waardoor de impact van de hoge energieprijzen verlaagt.

De consument loopt echter niet meer storm voor zonnepanelen. Het arrest van het Grondwettelijk Hof rond het vernietigen van de regeling met de terugdraaiende teller, leidde tot een gedaalde vraag. Het klopt dat de perceptie rond zonnepanelen bij veel mensen is gewijzigd. Toch vormen zonnepanelen nog altijd een rendabele en toekomstgerichte investering. In de context van de huidige energieprijzen neemt het rendement nog toe, wat zich ook vertaalt in een snellere terugverdientijd.

Terugverdientijd van tien naar zes jaar

Eind mei gingen we zelf de terugverdientijd van zonnepanelen na aan de hand van een simulatie. Die toetsen we nu af aan de huidige energieprijzen. Alle andere variabelen blijven constant. “De grondstof- en transportprijzen stijgen inderdaad”, zegt Dirk Van Evercooren, van ODE, de sectorfederatie voor hernieuwbare energie. “Maar het effect ervan op de prijs van een residentiële installatie van zonnepanelen blijft miniem. Bij een volume van acht tot veertien panelen is er weinig tot geen impact. Voor grote installaties wegen de marktevoluties sterker door.”

Ter herinnering: de prosument met digitale meter betaalt nu voor de elektriciteit die hij van het net afneemt. Voor de opgewekte stroom die hij niet meteen verbruikt, ontvangt hij een injectievergoeding.

Situatie mei 2021 Situatie september 2021
Aankoopprijs (btw incl.) 5.020 euro 5.020 euro
Premie Vlaamse overheid 960 euro 960 euro
Netto investeringskosten 5020 euro – 960 euro = 4.060 euro 5020 euro – 960 euro = 4.060 euro
Nettoverbruik (2.284 kWh) – injectie (2.162 Kwh) 610,44 euro – 108,10 euro =  502,34 euro 871,21 euro – 273,71 euro = 597,50 euro
Verbruik zonder zonnepanelen (3.500 kWh) 911,59 euro 1.276,24 euro
Jaarlijkse besparing 911,59 euro – 502,34 euro = 409,25 euro 1.276 euro – 597,50 euro = 678,24 euro

Berekening voor een installatie van 3.700 Wp, bij een woning ouder dan tien jaar en de mediaanprijzen via Mijnenergie.be.

Delen we dat investeringskosten door de jaarlijkse besparing op de energiefactuur van 678,24  euro, dan klok je af op een terugverdientijd van zes jaar. In mei – bij veel lagere energieprijzen – bedroeg de terugverdientijd nog tien jaar.

Onze simulatie vormt uiteraard wel een momentopname. Het valt niet uit te sluiten dat de energieprijzen binnen enkele maanden opnieuw dalen, waardoor de terugverdientijd weer wat toeneemt.

Stijgende bouw- en renovatieprijzen

Wie zonnepanelen vandaag plaatst als onderdeel van een totale energiezuinige renovatie, betaalt mogelijk ook een hoger prijskaartje voor isolatiematerialen en andere vernieuwingswerken. Dat heeft uiteraard ook effect op het totale kostenplaatje. De combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp vormen ook een alternatief voor verwarming op het momenteel erg dure aardgas. Volgens Dirk Van Evercooren ondervinden de installateurs voorlopig weinig hinder van de transportvertragingen op de wereldmarkt, waardoor de tijdsspanne tussen een offerte en plaatsing niet is toegenomen.

Sloot jij het meest voordelige energiecontract af?
Als je niet zeker bent, biedt een vergelijking pas echt duidelijkheid. Start met vergelijken en sluit vandaag nog een voordelig energiecontract af door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil minder betalen