Belgen betalen meer dan gemiddeld voor elektriciteit

Belgen betalen meer dan gemiddeld voor elektriciteit
  • 08.06.2020
  • Kurt Deman
  • 3 min

Is onze energie duur in vergelijking met onze Europese buurlanden? Uit een recent onderzoek van PwC blijkt alleszins dat we in België meer dan gemiddeld voor onze elektriciteit betalen.

PwC voerde de vergelijkende studie uit als antwoord op vragen van de verschillende energieministers in het kader van het Belgische Energiepact. Dat heeft tot doel een gemeenschappelijke energievisie te bepalen voor de toekomst. De opdrachtgevers voor het rapport zijn de nationale energieregulator CREG en de lokale regulatoren VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) en BRUGEL (Brussel). De onderzoekers legden de regionale energieprijzen van januari 2020 naast die van de ons omringende landen. (*)

Duitsland duurst

De verschillen tussen de landen blijken groot. Belgische gezinnen betalen de op één na hoogste factuur voor elektriciteit en gas en moeten alleen Duitsland voor laten gaan. De Duitse consument betaalt bijna dubbel zoveel als de Nederlander. Die verschillen zijn vooral te wijten aan de ‘andere’ kosten, zoals openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen. Die liggen voor ons land het laagst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar gezinnen bij eenzelfde gebruik meteen in totaliteit ook minder betalen dan in Wallonië en Vlaanderen.

Besparingspotentieel blijft groot

Op vaste kosten als heffingen en toeslagen betalen hebt u helaas zelf weinig invloed, omdat ze zijn opgelegd door de overheden en netbeheerders. Toch kunt u de energieprijs sturen door in te grijpen op de component ‘energiekosten’: het onderdeel van de factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. Een eenvoudige analyse via vergelijkingssite Mijnenergie.be leert ons dat het verschil tussen het goedkoopste en duurste contract voor elektriciteit bij een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) ruim tweehonderd euro bedraagt. De extra kortingen die leveranciers via zo’n vergelijkingssite toekennen, vormt hierin een bepalende factor.

De resultaten voor Belgische kmo’s, aangesloten op het laagspanningsnet, zijn ongeveer gelijklopend aan die voor de gezinnen. De factuur voor elektriciteit van niet-elektro-intensieve bedrijven aangesloten op midden- of hoogspanning ligt wel meer in lijn met de ons omringende landen. Ondernemingen met een hoge energiebehoefte betalen dan weer relatief hoge prijzen.

Aardgasfactuur

Voor aardgas ziet het beeld er anders uit. In vergelijking met onze factuur voor elektriciteit en ten opzichte van onze buurlanden betalen we relatief weinig voor openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen. Voor Vlaamse gezinnen weegt de aardgasfactuur zelfs het lichtst door van alle onderzochte gebieden. Hetzelfde patroon tekent zich af voor kmo’s en industriële afnemers. Wat opnieuw opvalt, is het besparingspotentieel. Met kortingen tot meer dan driehonderdvijftig euro op jaarbasis bedraagt het verschil tussen de aantrekkelijkst geprijsde en duurste leverancier zelfs ruim vierhonderd euro.

De studie focuste zich ten slotte ook op de betaalbaarheid van de energiefactuur voor kwetsbare gezinnen. Zij moeten een beperkter deel van hun inkomen aan elektriciteit en aardgas besteden ten opzichte van onze buurlanden.

(*) VREG – A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers, May 2020.