Belgische gezinnen betalen nog altijd hogere energiefactuur dan buurlanden

Belgische gezinnen betalen nog altijd hogere energiefactuur dan buurlanden
  • 17.05.2021
  • Kurt Deman
  • 1 min

Ondanks een lichte daling ten opzichte van 2020 betalen Belgische gezinnen en bedrijven,
een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden. Het zijn vooral de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen die hiervan aan de basis liggen.

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Duitsers betalen het meest

Net als vorig jaar betalen enkel de Duitse gezinnen meer. Door een aanzienlijke belastingvermindering betalen de Nederlandse gezinnen het minst. Zij betalen slechts de helft vergeleken met hun Duitse buren. In België zorgen de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen voor een hoge elektriciteitsfactuur. Ten opzichte van vorig jaar zien we hierbij vooral een toename van de federale toeslagen. De resultaten voor kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet zijn vrij gelijkaardig aan de resultaten voor gezinnen.

Aardgasfactuur relatief laag

De aardgasfactuur is relatief laag in België. Aardgasverbruikers in België betalen weinig
openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met
elektriciteitsverbruikers.