Betalingsproblemen bij energieleverancier: welke stappen onderneem je nu al het best als klant?

Betalingsproblemen bij energieleverancier: welke stappen onderneem je nu al het best als klant?
  • 27.10.2021
  • Kurt Deman
  • 2 min
  1. Matig je voorschotbedragen

In principe betaalt de energieleverancier de te veel betaalde voorschotten bij de eindafrekening van jouw energiecontract terug. Al knelt volgens Kristof De Paepe daar het schoentje in geval van het faillissement van jouw energieleverancier. “Het is lang niet zeker dat je jouw centen dan nog terugziet. Hoewel de curator probeert aan de schuldeisers tegemoet te komen, bevindt de consument zich als niet-bevoorrechte partij allerminst in een gunstige positie”, legt hij uit.

De meeste energieleveranciers adviseren hun klanten vandaag om hun voorschotbedrag op te trekken. Dat moet ervoor zorgen dat de tussentijdse betalingen beter overeenstemmen met de actuele energieprijzen. “Een voorschotaanpassing is in veel gevallen zeker gerechtvaardigd, maar ik raad aan om na te gaan in hoeverre je daar moet in meestappen. Bij een vast tarief waarvan de prijs tijdens de gehele contractduur ongewijzigd blijft, lijkt een verhoogd voorschotbedrag bijvoorbeeld niet aangewezen. Het argument van een hoger energieverbruik bij thuiswerk is ook lang niet op iedereen van toepassing. Maak dus voor jezelf de balans op. Wat je niet te veel hebt betaald, kan je bij een faillissement immers ook niet verliezen.”

  1. Neem een screenshot van jouw betalingen

In geval van een faillissement bestaat de kans dat jouw energieleverancier zijn klantenportaal afsluit. Op die manier verdwijnt er waardevolle informatie, zoals jouw betalingshistoriek. “Om de voorschotten te recupereren, maakt een goed gedocumenteerd dossier mogelijk het verschil. Het is daarom raadzaam om preventief screenshots te nemen die wijzen op de betaalde voorschotten. Dat bewijsmateriaal kan later van goudwaarde zijn.”

  1. Hou je oren en ogen open

Hangt het faillissement van jouw energieleverancier in de lucht, dan stap je best zo snel mogelijk over naar een andere energieleverancier. “Gebeurt dat niet, dan neemt de netbeheerder de energielevering over. Je betaalt dan een tarief dat significant hoger ligt dan de goedkopere contracten op de energiemarkt”, aldus Kristof De Paepe. “Je volgt het energienieuws daarom best van nabij op, zodat je de signalen rond een mogelijk faillissement tijdig capteert. Dat laat je toe om tijdig de nodige stappen te zetten.”