Een vast energietarief aan te dure prijzen vastgelegd? Zo kan je er toch onderuit

Een vast energietarief aan te dure prijzen vastgelegd? Zo kan je er toch onderuit
  • 05.05.2023
  • Laatste update: 08.05.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Sinds januari zijn er opnieuw vaste energietarieven verkrijgbaar. Consumenten die zekerheid als het hoogste goed beschouwen, tekenden de voorbije winter meteen in op die vastgeklikte prijzen. Ondertussen daalden de marktprijzen aanzienlijk en bieden al vier spelers vaste tarieven aan. Wie in januari of februari een vast tarief verkoos, lijkt dus met de gebakken peren te zitten. Toch kan je nog altijd aan dat contract ontsnappen, al juichen de energieleveranciers en regulatoren die mogelijkheid niet toe.

Na maanden met enkel variabele tarieven, lanceerde Luminus in januari als eerste opnieuw een vaste prijs. Wie meteen voor die optie koos, betaalde toen voor het onderdeel energiekosten een kilowattuurprijs van 38,74 eurocent voor elektriciteit en 14,09 eurocent voor aardgas. In mei bedraagt de kilowattuurprijs voor hetzelfde contract nog 23,23 eurocent voor elektriciteit en 8,25 eurocent voor gas. De energiekosten namen bijgevolg met 40,04% af voor elektriciteit en met 41,45% voor aardgas.

Niet onherroepelijk

Bij een gemiddeld verbruik betaalde je voor een vast contract in januari 542,85 euro meer voor stroom en 992,80 euro meer voor aardgas dan in mei. Bovendien kan je vandaag ook verschillende vaste tarieven met elkaar vergelijken en op die manier de goedkoopste oplossing kiezen. Wie in januari of februari een vast contract nam, betreurt nu misschien die beslissing. Toch is die niet onherroepelijk. Je mag als gezin of kmo op eender welk moment een nieuw energiecontract afsluiten met een nieuwe leverancier. Daartoe volstaat een opzegtermijn van drie weken.

Vraag om verbrekingsvergoeding

Die flexibiliteit is goed nieuws voor de consument, maar maakt het voor de leverancier moeilijk om producten met een vaste prijs te dekken. Hij moet de energie kopen om de klant tot het einde van het contract tegen de overeengekomen prijs te bevoorraden. Wanneer de consument vroegtijdig overstapt, zit hij dus opgezadeld met het volume energie dat hij tegen een hogere prijs heeft aangekocht. Daarom pleitten de federatie voor energieleveranciers FEBEG en de federale energieregulator CREG er eerder al voor om opnieuw een verbrekingsvergoeding in het leven te roepen. Bij vroegtijdige beëindiging van het contract zou je dan een compensatie moeten ophoesten.

Vaste vergoeding en welkomstkortingen

Om een vroegtijdige overstap enigszins te ontraden, kennen verschillende energieleveranciers hun welkomstkortingen pas toe wanneer je een volledig jaar klant blijft. Een andere optie bestaat erin de abonnementskosten of vaste vergoeding bij vaste tarieven meteen voor een heel jaar aan te rekenen. Bij een variabel tarief betaal je bij een leverancierswissel tijdens de eerste zes maanden de abonnementskosten voor een half jaar. Je maakt dus best altijd de afweging.  Een vaste vergoeding van enkele tientallen euro’s zal bijvoorbeeld minder zwaar doorwegen ten opzichte van een besparing van enkele honderden euro’s die je boekt door voor een goedkoper contract te kiezen.