Effect tijdelijke btw-verlaging op aardgas beperkt: van toepassing op slechts 16,9% van uw jaarverbruik

Effect tijdelijke btw-verlaging op aardgas beperkt: van toepassing op slechts 16,9% van uw jaarverbruik
  • 15.03.2022
  • Kurt Deman
  • 2 min

De federale regering heeft beslist om de btw op aardgas tijdelijk te verlagen van 21% naar 6%. Die maatregel geldt van begin april tot eind september. Aangezien u in die maanden net het minste aardgas verbruikt, zal de impact van die maatregel op uw energiefactuur beperkt blijven.

De energieleverancier rekent uw aardgasverbruik per jaar af. Hij tekent dus niet op hoeveel u exact per maand verbruikt. Om een inschatting per maand te maken, zal hij zich baseren op de reële verbruiksprofielen of kortweg RLP’s. Dergelijk gebruiksprofiel geeft aan hoe consumenten met een gelijkaardig profiel hun verbruik in de loop van het jaar spreiden.

Btw-verlaging tijdens periode met laagste verwarmingsnood

Weinig verrassend ligt het verbruik in de periode tussen april en eind september een pak lager dan in de koudere wintermaanden met een hogere verwarmingsbehoefte. In totaal vertegenwoordigen de zes maanden waarop de regering de btw-verlaging toepast slechts ongeveer 16,9% van het totale jaarverbruik. Bij een gemiddeld jaarverbruik van 17.000 kilowattuur is de btw-verlaging dus slechts van tel op een verbruiksgedeelte van 2.873 kWh.

Halfweg september evalueert de federale regering de btw-verlaging. Of er een verlenging in zit, zal afhangen van de evolutie van de energieprijzen. Mocht die er ook effectief komen, dan zou de impact van een btw-verlaging aanzienlijk hoger liggen, aangezien het gasverbruik in december met een aandeel van 17,4% alleen al hoger ligt dan het verbruik van de periode tussen april en eind september.

Wat met de btw-verlaging op elektriciteit?

Voor elektriciteit varieert het verbruik minder sterk doorheen het jaar. De verlenging van de btw-verlaging tot eind september, betekent dat u in totaal voor ongeveer 51% van het jaarverbruik een btw-tarief van 6% zult betalen. Al hoort een verlenging ook hier tot de mogelijkheden.