Eneco wil van aardgas af en ambieert klimaatneutraliteit in 2035

Eneco wil van aardgas af en ambieert klimaatneutraliteit in 2035
  • 16.06.2021
  • Kurt Deman
  • 4 min

Energieleverancier Eneco wil tegen 2035 klimaatneutraal zijn. Het zet daartoe onder meer in op een uitfasering van aardgas. Het bedrijf plant het ombouwen of sluiten van zijn gascentrales, de stimulering van hernieuwbare energieopwekking en het stopzetten van de verkoop van nieuwe, volledig op gas gestookte cv-ketels tegen 2025.

De plannen van Eneco klinken ambitieus. De energieleverancier neemt met zijn One Planet Plan naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid voor de huidige en volgende generaties om bij te dragen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius.

Eneco werkt daarbij rond drie belangrijke pijlers:

Uitfaseren van aardgas: ombouw of sluiting van de gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen en gebouwen, door woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.

Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken.

Versnellen duurzame warmte: innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

Verschuivingen heffingen van elektriciteit naar aardgas
De energieleverancier rekent ook op de medewerking van de overheid en zijn eigen klanten. Van de overheid verwacht Eneco een shift van de heffingen van elektriciteit richting aardgas. Ron Wit, directeur energietransitie bij de Eneco Group, wijst erop dat onze aardgasheffingen tot de laagste van de ons omringende landen behoren, terwijl die voor elektriciteit net hoog liggen. Dat is een dynamiek die volgens hem niet te rijmen valt met de transitie naar hernieuwbare energie.

Consument helpen verduurzamen
Eneco hoopt dat de consument mee de stap zet naar duurzame verwarmingsbronnen en een energiezuinigere woning. De energieleverancier wil zelf groenere alternatieven aanreiken en de consument helpen bij zijn inspanningen, onder meer met behulp van toegankelijke financiering en praktische ondersteuning. De verschuiving naar onder meer hybride of elektrische warmtepompen moet het volgens Eneco mogelijk maken om de verkoop van gasgestookte cv-ketels aan consumenten uiterlijk in 2025 uit te faseren.

Toekomstige ontwikkelingen
Het plan kent een tijdshorizon van ruim veertien jaar. Drie kwart van zijn doelstellingen bereikt Eneco naar eigen zeggen via zijn huidige beleidsplannen, terwijl externe ontwikkelingen de weg moeten openen naar nieuwe duurzaamheidsoplossingen. Mocht het uitfaseren van aardgas tegen 2035 niet volledig lukken, dan kijkt Eneco onder meer naar groen gas als alternatief. “Maar als ook dat niet lukt, dan gaan we over tot CO2-compensatie”, klinkt het.

Bouw gascentrale
Opvallend is dat Eneco intussen een gascentrale wil bouwen in het Henegouwse Manage. Die gascentrale moet volgens Miguel de Schaetzen, directeur van Eneco Wind, de nucleaire uitstap mee helpen overbruggen en stroom leveren wanneer zon en wind niet volstaan. “De centrale zal in de eerste jaren aangedreven zijn door aardgas, maar biedt de mogelijkheid om op middellange termijn over te schakelen op groene waterstof”, klinkt het.

Geen angst voor klantenuitstap

Op de vraag of de kans bestaat dat klanten van Eneco naar een andere leverancier zullen overstappen, wanneer het bedrijf geen aardgas meer levert, klinkt het antwoord overtuigd: “We geloven dat de klant bewust voor Eneco kiest omwille van onze groene visie en dat hij de transitie mee met ons wil maken. We gaan er ook vanuit dat er een coalition of the willing zal ontstaan: een groep van consumenten, bedrijven en overheden die samen een duurzame koers varen. Bovendien zien we de Europese richtlijnen als een belangrijke stimulans en verwachten we dat onze kinderen de shift mee zullen aansturen. Zij beschouwen een auto met benzine of diesel al niet langer als de voor de hand liggende keuze en denken nog veel meer na over vergroening en vernieuwing.”

Wat met het prijskaartje?

Uit de jaarlijkse marktmonitor van de Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat de consument de prijs van zijn energie nog altijd als het belangrijkste argument naar voren schuift bij zijn leverancierskeuze. Het groene karakter van de energie volgt op de tweede plaats. De vraag is of een investeringsbedrag van 2 miljard euro Eneco nog toelaat om zich voldoende prijscompetitief op te stellen. Woordvoerder Mark Van Hamme meent dat beide factoren elkaar niet in de weg staan: “We zien dat energie uit zon en wind almaar goedkoper wordt. Dat is een evolutie die niet meer te stoppen valt.”