Energiefactuur 130 euro hoger voor mensen met variabel contract

Energiefactuur 130 euro hoger voor mensen met variabel contract
 • 26.08.2021, 10:08
 • Kurt Deman
 • 3 min

In de afgelopen maanden zijn de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas aanzienlijk gestegen. Dat komt tot uiting in de prijzen van het aanbod van de energieleveranciers: een variabel contract is vandaag ruim 130 euro duurder dan in 2019. Dat blijkt uit een rapport van energieregulator CREG. 

Oorzaken prijsstijging gas en elektriciteit

Op internationaal vlak drijft de grote vraag naar gas in Azië de prijzen daar op, met als rechtstreeks gevolg een verminderd aanbod van LNG1 in Europa, waardoor de gasprijzen op de Europese markt stijgen. Ook in Europa is de vraag naar gas groter dan in de andere jaren en blijven de opslagniveaus onder het normale niveau. Onderhoudswerkzaamheden aan bepaalde gasinstallaties tijdens de zomer en diverse incidenten hebben ook tot een vermindering van het aanbod geleid. Tenslotte heeft de stijging van de CO2-prijs in Europa de vraag naar aardgas de laatste maanden doen toenemen (ten koste van steenkool, dat minder concurrentieel is geworden).

In de elektriciteitssector wordt de prijsstijging verklaard door verschillende factoren: een herstel van de economische activiteit, een lage productie van windenergie in de afgelopen maanden als gevolg van de weersomstandigheden, diverse onderhoudswerkzaamheden aan elektriciteitscentrales, en – uiteraard – een toename van de elektriciteitsproductie uit aardgas en steenkool in een context van stijgende gas-, steenkool- en CO2-prijzen.

Die verschillende elementen drijven de prijzen op de Europese markten op. e prijzen in België volgen die tendens. De hogere prijzen op de groothandelsmarkten zetten de leveranciers er ook toe aan de stijging aan de consumenten door te berekenen.

Historisch hoge energieprijzen

Zoals hierboven vermeld, zijn de prijzen op deze groothandelsmarkten de afgelopen maanden gestegen. Aanvankelijk was dit vooral een heroplevingseffect, na de uitzonderlijk lage prijzen in 2020. Maar sinds het tweede en vooral het derde kwartaal van 2021 hebben de prijzen historisch hoge niveaus bereikt. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten hebben de leveranciers ertoe gebracht die verhoging in hun tariefaanbiedingen aan de huishoudens door te rekenen, zoals blijkt uit de volgende cijfergegevens:

Gemiddelde prijzen van de tariefaanbiedingen van de leveranciers in België

08.2019 08.2020  

08.2021

 

Elektriciteit3.500 kWh/jaar  € 891 € 814  

€ 1.014

 

Aardgas, 23.260 kWh/jaar € 1.031 € 825  

€ 1.609

 

 

 • Geraamde gemiddelde stijging van de elektriciteitsafrekening voor een huishouden met een jaarlijks verbruik van 3500 kWh/jaar, met een contract met variabele prijs:Elektriciteit (3.500 kWh/jaar):
  08.2021 vergeleken met 08.2019 + € 49
  08.2021 vergeleken met 08.2020 + € 70
 • Geraamde gemiddelde stijging van de elektriciteitsfactuur voor een huishouden met een jaarlijks verbruik van 23.260 kWh/jaar, met een contract met variabele prijs:Aardgas (23.260 kWh/jaar):
  08.2021 vergeleken met 08.2019 + € 84
  08.2021 vergeleken met 08.2020 + € 111
 • Geraamde gemiddelde stijging van de elektriciteits- en gasfactuur voor een huishouden met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar en een jaarlijks aardgasverbruik van 23.260 kWh/jaar, met een contract met variabele prijs:Elektriciteit en aardgas (23.260 kWh/jaar):
  08.2021 vergeleken met 08.2019 + € 133
  08.2021 vergeleken met 08.2020 + € 181

Bron: CREG: De elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de
huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?