Energieverbruik terug normaal, energieprijzen blijven laag

Energieverbruik terug normaal, energieprijzen blijven laag
  • 29.10.2020
  • Kurt Deman
  • 3 min

Het totale elektriciteitsverbruik in ons land liep tijdens de eerste lockdown in april sterk terug. De reden: minder energieverbruik bij bedrijven en handelszaken. De energiemarkt heeft zich sindsdien al een beetje gecorrigeerd. Het energieverbruik is weer op een normaal peil, maar de prijzen zijn nog steeds iets lager.

Op het hoogtepunt van de lockdown begin april daalde het elektriciteitsverbruik met gemiddeld 17 procent. Dat blijkt uit cijfers van transmissienetbeheerder Elia. Op bepaalde momenten tijdens de dag liep die terugval zelfs op tot 30 procent. Die tendens was vooral te verklaren door de dalende energievraag van de bedrijfswereld. Daarnaast stimuleerde het zonnige voorjaar ook de productie van hernieuwbare energie.

Lees ook: Huishoudelijk energieverbruik neemt sterk af

Geleidelijk herstel

De eerste versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad op 11 en 18 mei leidden een langzame stijging van het energieverbruik in. Dat zorgde er ook voor dat het verschil met het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen 5 jaar ook weer minder werd. Eind augustus – tijdens de hittegolf – steeg het verbruik zelfs even boven het gemiddelde uit. De boosdoener, toch volgens Elia, waren de vele airco’s die op dat moment aangezet werden. Voor de maand september bevond de energieconsumptie zich nog vier procent onder het normale niveau.

Prijsstijging op groothandelsmarkt

Dat de prijzen momenteel terug richting het normale gaan, heeft natuurlijk ook een effect op de energiemarkten. Dat zien we vooral bij de groothandelsprijzen.

De groothandelsprijs is de aankoopprijs die de leverancier betaalt voor energie. Het is een van de factoren waarop de energieleverancier zich baseert voor zijn prijszetting richting de consument. Die groothandelsprijs bedroeg in april amper 14,7 euro per megawattuur, ten opzichte van 37,91 euro een jaartje eerder. De daaropvolgende maanden vertoonden naar analogie met het opverende energieverbruik een stijgende curve. In september 2020 klokten we af op 44,23 euro, wat het peil van 33,57 euro in 2019 zelfs overstijgt.

Effect op tarieven

Goed om te weten: zulke groothandelsprijzen zijn ook maar een momentopname. Bovendien is het normaal dat die naar het jaareinde toe altijd een beetje de hoogte in gaan. Het wil alleszins niet zeggen dat u als consument in een-twee-drie duurdere facturen zal krijgen. Zulke tariefcorrecties zetten zich meestal met enige vertraging in.

Als we even gaan kijken naar de maandelijkse boordtabellen van energieregulator CREG (die een aantal belangrijke evoluties op de groothandels- en kleinhandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas groepeert), leiden we af dat een Vlaams gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh in september een jaartarief van 874,13 euro betaalde. Dat is voorlopig een beperkte stijging ten opzichte van mei 2020 met 833,72 euro.

Ter vergelijking: in september 2019 betaalde u gemiddeld 944,46 euro.

Wacht duurdere prijs niet af

Dat neemt niet weg dat de groothandelsprijzen wel degelijk aan het stijgen zijn en dat die correctie in de hoogte op de energieprijs er dus waarschijnlijk wel aankomt. De beste manier om daarop te anticiperen is om ervoor te zorgen dat u sowieso al het goedkoopste contract mogelijk hebt voor uw specifiek verbruik. U kan hier zelf nagaan welke energieleverancier u momenteel het gunstigste tarief kan bieden.