Gas en elektriciteit blijven duurder in België dan in onze buurlanden

Gas en elektriciteit blijven duurder in België dan in onze buurlanden
  • 18.05.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

Belgische gezinnen blijven, net zoals de vorige jaren, een hogere gas- en elektriciteitsfactuur betalen in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit de resultaten van een studie naar de prijzen van gas en elektriciteit in België en de ons omringende landen.

PWC voerde de vergelijkende studie uit in gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren in ons land. De studie peilde naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), en gaat enkel over de prijzen van januari 2022. De studie maakt ook een vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Uit de studie blijkt duidelijk dat de enorme stijging van prijzen op de groothandelsmarkten voor aardgas en elektriciteit zich in de tweede helft van 2021 heeft vertaald in een sterke stijging van de energiefactuur voor de grote meerderheid van de gezinnen en bedrijven in België en de buurlanden. Voor Belgische gezinnen die het sociaal tarief betalen, valt die prijsstijging beter mee.

Gezinnen

Een doorsnee Belgisch gezin betaalde in januari 2022 dubbel zo veel voor gas en elektriciteit in vergelijking met januari 2021. Ook in onze buurlanden, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, steeg energiefactuur, maar wel minder hard dan in België. Net als de vorige jaren betalen Belgische gezinnen dus een relatief hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden. Het verschil met het duurste land (Duitsland) is bovendien kleiner geworden.

Bedrijven

De resultaten voor kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet zijn vrij gelijkaardig aan de resultaten voor gezinnen. Voor bedrijven aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet zien we een ander, gemengd beeld. In alle landen is de energiecomponent op de factuur hoe dan ook verdubbeld. De zuivere elektriciteitsprijs is ongeveer gelijk in België, Nederland en Duitsland, en bovengemiddeld in het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk kent lagere prijzen.

Als we het onderscheid maken tussen elektro-intensieve en niet-elektro-intensieve bedrijven, dan zien we positieve tekenen voor de laatste groep. Zij betalen minder dan in de ons omringende landen. De elektro-intensieve bedrijven kunnen dan weer in alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk, genieten van overheidskortingen.

In België is er vanaf dit jaar een vrijstelling op de nieuwe bijzondere accijns mogelijk. De potentiële kortingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn echter groter, waardoor de elektriciteitskosten voor elektro-intensieve bedrijven in Brussel en Wallonië doorgaans hoger zijn. Vlaanderen vindt meer aansluiting met de buurlanden door de ‘supercap’: de plafonnering van hun groene stroom bijdrage.

Aardgas

In tegenstelling tot vorig jaar betalen Belgische gezinnen een relatief hoge aardgasfactuur in vergelijking met onze buurlanden. Voor Belgische bedrijven ziet het er iets beter uit: voor hen is de aardgasfactuur meestal lager dan die van hun buitenlandse tegenhangers. De verschillen tussen landen zijn relatief klein.