Groene energie is meestal goedkoper dan grijze

Groene energie is meestal goedkoper dan grijze
  • 20.10.2020
  • Laatste update: 16.04.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Van de zeven goedkoopste elektriciteitscontracten op de markt, voorzien er zes in 100% groene stroom. Het kostenplaatje is dus geen belemmering meer om voor energie uit hernieuwbare bronnen te kiezen. Mijnenergie.be ging na hoe en waarom de energieleveranciers de prijs van hun groene contracten drukken.

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zon, wind, biomassa en waterkracht. Grijze stroom komt dan uit fossiele brandstoffen en kernenergie.

Voor de duidelijkheid: als u zelf groene stroom afneemt, krijg u toch dezelfde stroom uit het stopcontact als uw buurman of -vrouw die nog een grijs stroomcontract heeft. Het is dus niet zo dat elektriciteit die van een windmolen komt met aparte kabels tot bij de klanten geraakt.

Als u een contract voor groene stroom afsluit, betekent het ook niet noodzakelijk dat uw leverancier die energie zelf opwekt, noch dat die afkomstig is uit onze streek. Uw leverancier kan bijvoorbeeld ook groene stroom aankopen uit landen met een hogere groene stroomproductie, zoals Noorwegen en IJsland. De zogenaamde ‘Garanties van Oorsprong’ tonen in dat geval aan dat een zekere hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen. Via de herkomstvergelijker van energieregulator VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, n.v.d.r.) ontdekt u uit welke landen en energiebronnen uw energie afkomstig is.

Lees ook: We produceren steeds meer windenergie (en dat is ook goed voor uw portemonnee)

Groen in de lift

Het aantal groene elektriciteitscontracten stijgt jaarlijks. De marktmonitor van de VREG leert ons dat hun aandeel op de huishoudelijke markt vorig jaar al 45,44% bedroeg. Aan toeval ligt het ook zeker niet, want veel gezinnen kiezen doelbewust voor groene energie. In 2018 gaf 40% aan dat het groene energie een belangrijk argument vond in de keuze voor een energieleverancier, in 2019 ging het al om 50%.

Die boodschap is nu ook duidelijk doorgedrongen op de energiemarkt. Gevolg: energieleveranciers zetten hun aanbod energie uit hernieuwbare bronnen nadrukkelijk in de verf. Dat merken we al aan de vele publiciteitscampagnes die focussen op duurzaamheid.

Het prijskaartje

De prijs blijft evenwel belangrijk: voor 82% van de gezinnen is die zelfs het belangrijkste argument om wel of niet over te stappen naar een andere energieleverancier. Die leveranciers hebben nu dus ook begrepen dat ze op hun groene stroom maar beter een aantrekkelijk(er) prijskaartje kleven.

De VREG argumenteert bijvoorbeeld dat de productie van groene stroom al sterk gesubsidieerd wordt, en dus geen hogere prijs meer moet krijgen dan een grijs energiecontract. Ook het spel van vraag en aanbod begint dan een rol te spelen. Met andere woorden: hoe meer investeringen in hernieuwbare energie, hoe groter de voorraad, en hoe lager de prijzen ervan gaandeweg kunnen zakken. Het tarief voor groene energie is bovendien onafhankelijk van gas- of olieprijzen.

Wat betekent dat nu voor u als consument? Een recente steekproef die we uitvoerden, leert ons dat zes van de zeven goedkoopste vaste stroomcontracten momenteel voorzien in groene stroom. Dat groene stroom aan consumentzijde duurder zou zijn, klopt dus duidelijk niet meer.

Tip: Ga hier na of de groene stroomcontracten vandaag goedkoper zijn dan uw huidige tarieven

Maak je je zorgen over je hoge energiefactuur?
Via een vergelijking op Mijnenergie.be weet je snel of je effectief te veel betaalt. Bovendien sluit je na je vergelijking zonder problemen een nieuw energiecontract af.
Ja, ik wil minder betalen