Groepsaankopen geen garantie op voordeligste tarief

Groepsaankopen geen garantie op voordeligste tarief
  • 27.05.2019
  • Kurt Deman
  • 3 min

Groepsaankopen blijven steeds populairder worden met het vooruitzicht op een goedkoper tarief. Maar vaak is dit niet het beste tarief op de markt. Hoe komt dat en hoe vindt u dan wel het voor u voordeligste tarief?

Wat is het?

Een groepsaankoop steunt op de ‘macht van de massa’. Door zoveel mogelijk consumenten te verenigen, ontstaat er een economisch schaalvoordeel. De leverancier weet zich verzekerd van een groot aantal extra klanten, waardoor hij een extra gunstige prijs kan toekennen.

Tip: Zoek zelf naar het voordeligste energietarief.

Hoe werkt het?

De initiatiefnemer – in veel gevallen de provincie – neemt een organisator onder de arm. Voor de provinciale groepsaankopen gaat het meestal om iChoosr, Pricewise of Wikipower. Terwijl de provincie de consument warm maakt voor het initiatief, werkt die onderneming de groepsaankoop verder uit. Ze zet een veiling op poten, waarbij elke leverancier een bod kan uitbrengen. De leverancier met het goedkoopste voorstel haalt de groepsaankoop binnen. U ontvangt als consument vervolgens het aanbod van die leverancier en kiest zelf of u er al dan niet wenst op in te gaan. Wie het voorstel aanvaardt, mag zich klant bij de ‘winnende’ leverancier noemen.

Klinkt mooi, maar …

Een groepsaankoop gaat uit van een gemiddeld verbruik. De voorgestelde tariefformule neemt dus ook die richtwaarde als uitgangspunt. Stel u nu eens even de vraag: hoe groot acht u de kans dat uw verbruik exact overeenkomt met dat van de ‘gemiddelde’ verbruiker? De formule die de winnende leverancier u voorstelt, is dus helemaal niet gepersonaliseerd.

Een ander aspect dat in het nadeel speelt van de groepsaankopen, is dat er tussen de inschrijvingstermijn van de groepsaankoop en het uiteindelijke tekenen van het contract al snel enkele maanden zullen verstrijken. Gezien de woelige energiemarkt, kan het beste aanbod in tussentijd dus al achterhaald zijn.

Bovendien nemen niet alle energieleveranciers deel, waardoor u een vertekend beeld op de energiemarkt krijgt.

Conclusie: de kans bestaat natuurlijk dat u uw voordeel doet door in te tekenen op een groepsaankoop. Maar houd er rekening mee dat een groepsaankoop ook niet automatisch het voor u meest voordelige tarief garandeert. De Provincie Antwerpen zette om die reden enige tijd geleden haar groepsaankopen bijvoorbeeld stop.

Waarom blijft de groepsaankoop dan toch zo populair?

Een groepsaankoop sluit wel wat keuzestress uit. Als consument krijgt u één aanbod voorgeschoteld, waar u al dan niet op ingaat. De organisatoren en initiatiefnemers zetten bovendien ook sterk in op de promotie van die groepsaankopen. Een persoonlijke brief van de provincie wekt zo meteen de interesse. De organisatoren goochelen bovendien graag met hoge verwachtingen en een groot besparingspotentieel.

Wat is het alternatief?

Wat u zelf doet, doet u beter. U kan tegenwoordig online heel simpel – het kost amper een paar minuten tijd – en op basis van uw eigen verbruik achterhalen welk tarief het best bij u past. U hoeft bovendien slechts een overstaptermijn van 1 maand te respecteren.

Tip: Zoek hier het voordeligste energietarief voor jouw woning.