Haal je nog voordeel uit een overstap naar een andere energieleverancier?

Haal je nog voordeel uit een overstap naar een andere energieleverancier?
  • 23.11.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

In tijden van hoge energieprijzen nemen meer mensen de tijd om hun energiecontract grondig te analyseren. Maar valt er wel nog voordeel te halen uit een overstap naar een andere aanbieder, nu er enkel nog contracten met variabele tarieven te verkrijgen zijn?

Tot een jaar geleden was het vergelijkingswerk voor eigenaars van een vast energiecontract vrij eenvoudig. De jaarprijs bleef in dat geval een heel jaar onveranderd, waardoor je met zekerheid wist wie je het beste aanbod voorlegde.

Variabele tarieven

Ondertussen veranderde er heel wat. De energieprijzen explodeerden, om nu enigszins terug te vallen. Sinds een drietal maanden biedt geen enkele energieleverancier nog een vast energiecontract aan. Wie zijn contract verlengt of vernieuwt, moet dus sowieso voor een variabel tarief opteren. Tussen die variabele contracten treden diverse verschillen op. De prijsaanpassing gebeurt bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks. Sommige contracten volgen de dagmarkt, andere een termijnindex. Dat maakt het moeilijk en zelfs nagenoeg onmogelijk om op eigen houtje na te gaan waar je het minste betaalt.

Uniforme methodiek

Een energievergelijker biedt bijgevolg raad. Of zou dat toch moeten doen. Tot voor kort hanteerden de V-test van de Vlaamse energieregulator VREG en de vergelijker van de federale regulator CREG evenwel verschillende methoden. Mijnenergie.be bood dan weer beide opties aan. Dat maakte het voor de consument mogelijk nog verwarrender. “Ondertussen hebben de regionale en federale energieregulatoren een consensus bereikt. Ze volgen allebei de berekening op basis van de verwachte energieprijzen voor de komende twaalf maanden. Dat is ook de methodiek die Mijnenergie.be al enige tijd aanbeveelt”, legt Kristof De Paepe van Mijnenergie.be uit.

Rangschikking primeert

Die uniform gehanteerde methodiek houdt rekening met de verschillende parameters van elk contract, zoals onder meer de termijn waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt en de prijsnoteringen. “Aangezien het gaat om een voorspelling van de energieprijzen voor het komende jaar, is het onmogelijk om de eindbedragen 100% accuraat in te schatten. Wel zorgt de vergelijkingsmethodiek voor een correcte rangschikking van de leveranciers, van goedkoop naar duur. Gezien de onderlinge verschillen, loont het dus zeker de moeite om over te stappen naar een aanbieder die tot de goedkoopste op de markt behoort. Wie een jaar klant is met een variabel tarief, wordt bij de verlenging vaak een nieuw en duurder voorgesteld. Je vergelijkt dat aanbod dan eveneens best opnieuw met de actuele tarieven. Het verschil kan zowel voor elektriciteit als voor aardgas oplopen tot enkele honderden euro’s.”

Wat bij een vast tarief?

Voor wie voor de zomer een vast contract onderhandelde, raadt Kristof De Paepe aan om geen actie te ondernemen. “Maar wie in juli, augustus of september een contract met vast tarief afsloot, klikte wel erg hoge prijzen vast. Ondertussen zijn de marktprijzen voor stroom en aardgas sterk gedaald, waardoor het zeker te overwegen valt om dat duur vast contract in te ruilen voor een contract waarvan het tarief met de marktprijzen fluctueert.”

Kristof De Paepe geeft tot slot ook mee dat verschillende energieleveranciers opnieuw welkomstkortingen voor nieuwe klanten afficheren.