Hernieuwbare elektriciteitsproductie toegenomen in 2022

Hernieuwbare elektriciteitsproductie toegenomen in 2022
  • 06.01.2023, 11:01
  • Kurt Deman
  • 1 min

De productie van wind- en zonne-energie stijgt tot 17,4 TWh (ten opzichte van 15,2 TWh in 2021). Dit komt vooral door de progressieve toename van de geïnstalleerde productiecapaciteit voor onshore wind (+14%) en zonne-energie (+35%). De productie van offshore windenergie blijft stabiel en zal pas vanaf 2027-2028 voort toenemen. Dat meldt Elia.

De totale productie van zonne- en windenergie in België heeft op 11 mei een nieuw absoluut record bereikt van 7112 MW. Dit komt overeen met 67% van het totale verbruik op kwartierbasis en het verbruik van 7 miljoen Belgen. Het gebeurt niet zo vaak dat de helft van het Belgische verbruik door hernieuwbare energiebronnen wordt gedekt. Jaar na jaar komt het wel steeds vaker voor. In 2022 was dit het geval voor 4.0% van de tijd. Dat is dubbel zo vaak als in 2021.

In 2022 zijn nieuwe records gevestigd voor de productie van zonne-energie. In de maand juli 2022 is een nieuw productierecord bereikt van 936 GWh. De totale productie van zonne-energie is algemeen fors toegenomen in 2022. Die bedraagt op jaarbasis 6412 GWh. Dat is 37% meer dan in 2021.

In 2022 is ook een dagrecord gebroken. Op 14 juni 2022 is de grootste hoeveelheid zonne-energie ooit geproduceerd in België, namelijk 41 GWh. Het vorige record dateert van 1 juni 2021 en bedroeg 33,4 GWh.