Hoe profiteer je het snelst van de dalende energieprijzen?

Hoe profiteer je het snelst van de dalende energieprijzen?
  • 25.10.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

De Europese gasprijs daalde de voorbije dagen fors en ook de energieprijzen tonen een neerwaartse curve. Die tendens lijkt zich nog even verder te zetten. De ene consument zal dat sneller gewaarworden dan de andere. Veel hangt af van jouw contracttype. Hoe ontdek je wanneer je een daling mag verwachten en loont het om over te stappen naar een contract waar dat sneller gebeurt? Mijnenergie.be legt uit.

Momenteel bieden energieleveranciers enkel energiecontracten met een variabele prijs aan. Wat je in dat geval betaalt, hangt af van verschillende factoren, zoals de beurs waarop jouw leverancier energie koopt en de marges die de leverancier hanteert. Een ander bepalend element is de termijn waarop jouw prijs wijzigt. Die prijsaanpassingen gebeuren telkens op basis van het rekenkundig gemiddelde van de indexwaarden in de periode voorafgaand aan de prijsaanpassing.

Effect prijsdaling al bij begin nieuwe maand

Een prijsaanpassing gebeurt doorgaans per maand of per kwartaal. Die periodiciteit vind je terug op de tariefkaarten van de energieleveranciers en op jouw energiecontract. Al vergt dat soms het nodige zoekwerk, aangezien die informatie zich vaak tussen de kleine lettertjes van de tariefkaarten situeert. Vindt de indexatie van de prijs op maandbasis plaats, dan word je het effect van de evoluties van de prijzen op de groothandelsmarkten maandelijks gewaar. Bij een kwartaalindexering verandert de prijs driemaandelijks. De sterk dalende prijzen van de voorbije weken resulteren dus bij contracten met een maandelijks geïndexeerde prijs sneller in een lagere energiefactuur.

Overstappen op maandindexering?

Het lijkt bijgevolg aanlokkelijker om over te stappen van een contract met driemaandelijkse indexering naar eentje met maandelijkse prijsaanpassingen. In realiteit blijkt die keuze niet noodzakelijk voordeliger. Want bij prijsstijgingen op de groothandelsmarkten voltrekt zich de omgekeerde beweging. De hogere prijs komt dan sneller tot uiting bij een maandelijkse indexering dan bij een kwartaalaanpassing. Op langere termijn zal het verschil tussen beide indexeringen dus beperkt blijven.

Wat met het voorschot?

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil dat de voorschotfacturen voor energie verlagen als de prijzen op de markten dalen. Energie-econoom Sam Hamels raadde tegenover VRT NWS aan om het voorstel van de energieleverancier niet af te wachten en zelf initiatief te nemen. Hij adviseert om daarbij niet overhaast te werk te gaan. Ondanks de sterke daling van de marktprijzen blijven de energieprijzen immers nog altijd significant hoger dan de voorbije jaren.

Bovendien kan een strenge winter de energievoorraden sneller doen slinken en blijft de geopolitieke situatie wankel. Experts stelden eerder al dat we voor enkele jaren van dreigende gastekorten en hoge prijzen staan. “Alleen voor wie na mei een nieuw contract heeft getekend of zijn voorschotbedrag deze zomer – op de piek van de groothandelsprijzen – naar boven aanpaste, heeft een correctie naar beneden wel zin”, luidt het advies van energieconsultant Dieter Jong tegenover HLN.

Tip: Ga hier na bij welke energieleverancier je het minste betaalt.