Hogere injectietarieven compenseren stijgende verbruikskosten onvoldoende

Hogere injectietarieven compenseren stijgende verbruikskosten onvoldoende
  • 08.02.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

De energieprijzen blijven de pan uit swingen. Het effect op eigenaars van zonnepanelen is verdeeld. Wie nog beschikt over een terugdraaiende teller weet dat een zonnige lente en zomer de impact nog kunnen reduceren of zelfs helemaal wegnemen. Prosumenten met een digitale meter vestigen hun hoop dan weer op het injectietarief. Maar ontvangen zij nu ook meer voor de stroom die ze opwekken en compenseert dat de hogere verbruiksfactuur?

Terugdraaiende teller versus digitale meter

Het arrest rond het afschaffen van de terugdraaiende teller en de uitgestelde uitrol van de digitale meter hebben zonnepaneleneigenaars in twee groepen verdeeld. Wie nog over een analoge meter beschikt, ziet die terugdraaien wanneer de zonnepanelen energie produceren. De stroom die je nu verbruikt, kun je op die manier in de lente en zomer nog compenseren. Een tellerstand van nul bij het einde van het contractjaar veegt het effect van de stijgende stroomprijzen zelfs helemaal weg.

Heel anders ziet het plaatje eruit voor de ongeveer 100.000 eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter. Zij betalen voor de stroom die ze verbruiken en ontvangen een vergoeding voor de stroom die ze opwekken. Dat zogenaamde injectietarief moet de pijn dus ietwat kunnen verzachten.

Injectietarieven tot vier maal hoger

Mijnenergie.be bundelt alle injectietarieven in één overzicht (https://www.mijnenergie.be/blog/injectietarieven/). Daaruit blijkt dat de vergoeding voor de stroom die consumenten aan de energieleverancier verkopen het voorbije jaar fors de hoogte in ging. In maart 2021 bedroeg de hoogste vergoeding bij een enkelvoudig tarief nog 5,09 eurocent per kilowattuur, vandaag ontvang je tot 20,86 eurocent per kilowattuur.

Energieregulator VREG gaat in zijn simulaties uit van een gemiddelde elektriciteitsinjectie van 2.162 kWh. Dat betekent dat je in dat geval maximaal 451 euro ontvangt voor de stroom die je opwekt en aan de energieleverancier verkoopt. Dat is een mooie 341 euro meer dan in maart 2021.

Effect hogere injectietarief versus effect hogere verbruiksfactuur

Bij een gemiddeld zelfverbruik van 36% betaalden gezinnen in maart 2021 minstens 375,40 euro voor de stroom die ze van het net afnamen. Vandaag moet je bij een nieuw contract minstens 901,71 euro neertellen. Het verschil: 526,31 euro.

Wanneer we de hogere injectietarieven naast het hogere verbruikstarief leggen, dan blijkt dat je nu in totaal 185,31 euro meer betaalt dan in maart 2021. De hogere injectietarieven kunnen de hogere verbruikskosten dus niet compenseren.

Injectietarief in wintertijden: doekje voor het bloeden

Aangezien de meeste injectietarieven variabel zijn en dus de evolutie op de energiemarkten volgen, zal het injectietarief ook dalen wanneer de marktprijzen naar beneden gaan. Maar aangezien de zonnepanelen in de winter het minste stroom produceren, bieden de hogere injectietarieven nu het minst soelaas, terwijl de hoge verbruikstarieven in de winter net het hardst aankomen.

Injectie en verbruik niet losgekoppeld

Bij de meeste energieleveranciers zijn het verbruiks- en injectiecontract aan elkaar gekoppeld. Je kan dus niet zomaar het goedkoopste verbruikstarief van leverancier X combineren met het hoogste injectietarief van leverancier Y. Bij Engie is dat wel mogelijk, al moet je dan wel een vaste vergoeding neertellen, die enkele tientallen euro’s van jouw energieopbrengst afsnoept. Het komt er dus op aan van de beste combinatie van beide tarieven te vinden. Tariefvergelijkers als Mijnenergie.be bieden de mogelijkheid om dat totaalbeeld meteen op te roepen.