Injectietarieven 2021: hoeveel ontvangen nieuwe prosumenten voor te veel geproduceerde elektriciteit?

3 min
Injectietarieven 2021: hoeveel ontvangen nieuwe prosumenten voor te veel geproduceerde elektriciteit?
  • 20.01.2021

Vlamingen die over zonnepanelen en een digitale meter beschikken, genieten volgens een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof niet langer van het systeem van de terugdraaiende teller. Ze ontvangen mogelijk wel een vergoeding voor de overtollige stroomproductie die ze op het net injecteren. De toegekende bedragen lopen sterk uiteen. Sommige energieleveranciers voorzien zelfs helemaal geen vergoeding. Mijnenergie.be dook in de cijfers.

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling rond de terugdraaiende teller vernietigd. Of het totale plaatje u een hogere, dan wel een lagere factuur oplevert, hangt voor een groot deel af van uw verbruiksgewoontes. Wanneer u vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan spreekt dat in het voordeel van de nieuwe tariefmethodologie.

Overzicht injectietarieven 2021
Belangrijk om weten is dat u mogelijk ook een vergoeding ontvangt voor de stroom die u niet meteen verbruikt, maar op het net injecteert. De energieleverancier bepaalt zelf of hij een vergoeding toekent en om welk bedrag het gaat. Hij is daar dus niet toe verplicht. Enkele energieleveranciers maakten hun injectietarieven voor 2021 al bekend. Die bundelen we in onderstaand overzicht, dat we regelmatig aanvullen met de geüpdatete bedragen.

Om u een idee te geven: wanneer u per jaar 4.000 kWh elektriciteit opwekt, waarvan u 2.000 kWh niet meteen verbruikt, dan ontvangt u voor de resterende stroom een injectietarief van 3,5 eurocent/kWh of in totaal 70 euro.

Overzicht Injectietarieven 2021
Leverancier / Product Type tarief Enkelvoudig
c€/kWh
Dag
c€/kWh
Nacht
c€/kWh
Beschikbaar zonder afnamecontract
Bolt Elec VL (Particulier) Variabel 4,3894 4,3894 4,3894 nee, enkel bij Bolt contract
Ecopower Vast in 2021 4,4 4,4 4,4 nee, enkel bij Ecopower
Elegant (Particulier) Variabel 3,3 3,51 3,02 nee
Engie / Easy 1y Var Variabel 4,18 4,684 2,71 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Engie / Direct 1y Var Variabel 3,044 3,575 1,5 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Engie / Easy 1y Fix Vast 4,545 4,855 3,483 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Engie / Direct 1y Fix Vast 3,545 3,855 2,483 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Engie / Easy 3y Vast Vast 4,078 4,558 2,719 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Engie / Direct 3y Vast Vast 3,545 3,855 2,483 ja, mits jaarlijkse bijdrage
Eneco Flex (Particulier) Variabel 2,39 2,39 2,39 Nee, enkel bij Eneco Flex-contract
Essent (alle tarieven 0 0 0
Lampiris (alle tarieven) Vast 3,5135 4,0248 2,3211 nee, enkel bij Lampiris contract
Luminus Comfy Variabel 3,21 3,59 2,11 nee, enkel bij Comfy contract
Luminus Comfy Shine Variabel 3,11 3,49 2,01 nee, enkel bij Comfy Shine contract
Wase Wind Vast in 2021 4,0583 4,0583 2,1236

De weergeven prijzen gelden voor de residentiële verbruiker. Als particulier betaalt u geen btw.
(*1) Bij een variabel injectietarief wordt het toegekende bedrag geïndexeerd op basis van een indexatieparameter
per maand of per kwartaal(bijvoorbeeld: Belpex)

De meeste leveranciers stellen het injectietarief enkel ter beschikking van klanten die ook een contract voor afname van energie bij hen hebben afgesloten. Engie stelt het injectietarief ook open voor niet-klanten, op voorwaarde dat ze een vaste vergoeding betalen.

Wat voor wie niet over een digitale meter beschikt?

Voor wie nog niet over een digitale meter beschikt, blijft het systeem van de terugdraaiende teller vooralsnog van kracht. Fluvius plande de plaatsing van de digitale meter initieel al tegen eind 2022 voor iedereen die voor 1 juli 2019 zonnepanelen heeft geplaatst. Vandaag lijken die prosumenten niet meer tot de prioritaire doelgroep te behoren. Het Vlaamse Gewest voorziet een volledige uitrol tegen juli 2029. Die 470.000 gezinnen kunnen bovendien opteren voor de eenmalige premie van de Vlaamse overheid.