Integrale aanrekening vaste vergoeding energie slechts deels aan banden gelegd

Integrale aanrekening vaste vergoeding energie slechts deels aan banden gelegd
  • 09.11.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Bij de meeste energieleveranciers betaal je bovenop de energieprijs een vaste vergoeding. Die dekt hun administratieve en operationele kosten. Verschillende leveranciers rekenen die vergoeding integraal aan bij het begin van het contractjaar, wat de consument ontmoedigt om over te stappen naar een andere speler. Hoewel de Ombudsdienst voor Energie en Test Aankoop ijveren voor een gehele herziening van die verborgen verbrekingsvergoeding, grijpt de federale overheid nu slechts gedeeltelijk in.

De vaste vergoeding is een soort abonnementskost die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten, zoals hun klantendienst en het verwerken en versturen van facturen.  De hoogte van dat bedrag verschilt van contract tot contract en schommelt tussen 0 en ruim 100 euro per jaar. De meeste leveranciers rekenen de vaste vergoeding pro rata het aantal dagen dat u aan boord blijft aan. Stapt u midden het jaar over naar een andere energieleverancier, dan betaalt u geen vaste vergoeding voor de resterende contractmaanden.

Leveranciers Aspiravi, Eneco, Energie.be, Luminus, Mega, Octa+ en Vlaamse Energieleverancier factureren de vaste vergoeding het eerste jaar integraal bij aanvang van het energiecontract. Wie vroegtijdig overstapt, heeft de vaste vergoeding dus toch voor een volledig jaar betaald. Stel dat u bij een vaste vergoeding van 60 euro na een half jaar van energieleverancier wisselt, dan bedraagt het financiële nadeel voor de consument 30 euro. Omwille van die reden hanteert de Ombudsdienst voor Energie de term ‘verborgen verbrekingsvergoeding’.

Mag dat wel?


Volgens het consumentenakkoord mogen energieleveranciers tijdens het eerste leveringsjaar een vaste vergoeding per jaar aanrekenen. Vanaf het tweede contractjaar gelden striktere voorwaarden. Toch blijft het systeem omstreden. Test Aankoop, de Ombudsman voor Energie en de federale energieregulator CREG tekenen al enige tijd bezwaar aan. Eerder dit jaar heeft het Hof van Beroep het verzoek van de ombudsman om met de betrokken leveranciers een collectieve schikking te onderhandelen echter niet ingewilligd.

Wat heeft de regering beslist?

Een aanpassing rond de regels voor de vaste vergoeding lag op tafel bij de onderhandeling van de recent goedgekeurde federale energiemaatregelen. “De federale regering verplicht de energieleveranciers nu om de vaste vergoeding voor variabele tarieven na de zesde maand van het contract pro rata het aantal leveringsdagen aan te rekenen”, verduidelijkt Sophie Lenoble, woordvoerder bij de federale energieregulator CREG. Wie dus met een variabel tarief na zeven maanden overstapt, betaalt niet langer een vaste vergoeding voor de rest van het initieel voorziene contractjaar.

Test Aankoop juicht die beslissing toe, maar betreurt dat de vaste vergoeding voor vaste tarieven buiten schot blijft en dat de verstrenging voor variabele contracten pas na zes maanden geldt.

Relatief aandeel vaste vergoeding kleiner

De vaste vergoeding blijft ook bij hogere energieprijzen constant. Het aandeel ervan in de totale energiefactuur is dus vandaag een pak kleiner dan pakweg anderhalf jaar geleden. De prijs voor het goedkoopste vaste aardgascontract via Mijnenergie.be loopt bij een gemiddeld verbruik in november op tot 2.624,85 euro per maand. De vaste vergoeding bedraagt 48,40 euro en vertegenwoordigt dus amper 1,84% van de totale energiefactuur. Wanneer de energieprijzen weer dalen, zal het verlies van een deel van die vaste vergoeding waarschijnlijk veel lichter doorwegen dan de winst die een overstap naar een andere leverancier met zich mee zal brengen.

 

 

Besparen op je energiefactuur?
Dat doe je eenvoudig door een vergelijkingstest te maken via Mijnenergie.be. Zo vind je een goedkopere energieleverancier. Bovendien regelt je oude energieleverancier de overstap. Vergelijk via volgende knop.
Ja, ik wil besparen