Is onze groene stroom wel zo groen?

Is onze groene stroom wel zo groen?
  • 13.01.2020
  • Laatste update: 04.05.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Ruim een kwart van de Vlaamse gezinnen met een contract voor groene stroom heeft er niet alle vertrouwen in dat die stroom ook effectief groen is. Dat blijkt uit de marktmonitor van energieregulator VREG. We gingen na of die reserves ook gegrond zijn.

Groene stroom in de lift

Energieleveranciers zetten vandaag meer dan ooit hun groene stroom in de kijker. We hebben het dan over elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie komen dus niet in aanmerking voor het etiket. U kan hier zelf verifiëren bij welke leverancier van groene stroom uw factuur het goedkoopste uitkomt.

De Marktmonitor van VREG bracht de evolutie van de energiemarkt in kaart. Dit deden ze aan de hand van onder meer een enquête bij duizend gezinnen. Het aandeel gezinnen dat hun leverancier koos omdat die groene stroom leverde, is volgens de onderzoekers behoorlijk toegenomen. 50% in 2019, tegenover 40% in 2018. Keerzijde: een kwart van de deelnemers antwoordde negatief op de vraag of ze erop vertrouwen dat die stroom daadwerkelijk afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen!

Garanties van Oorsprong

Dat is een opvallende vaststelling, aangezien leveranciers van groene stroom met Garanties van Oorsprong (GO’s) de herkomst van hun energie moeten aantonen. Een GO bewijst dat één megawattuur energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen (zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa) of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. De VREG wijst als mogelijke oorzaak naar de groeiende belangstelling van de media en tv-programma’s zoals Factcheckers.

De verwarring valt vaak toe te schrijven aan de mogelijkheid om Garanties van Oorsprong te kopen. De leverancier hoeft niet noodzakelijk zelf groene energie aan te maken of rechtstreeks te investeren in hernieuwbare energie-initiatieven om zijn levering van groene stroom te dekken. De Garanties van Oorsprong bewijzen dus enkel dat de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt ergens in Europa op basis van hernieuwbare energie is geproduceerd. De GO’s vermelden exact wanneer en waar – bijvoorbeeld door een Noorse waterkrachtcentrale – uw groene stroom is gegenereerd. ‘Groen’ staat dus niet noodzakelijk gelijk met ‘lokaal’ en ‘zelf geproduceerd’, maar wel met ‘hernieuwbaar’.

Bolt, een energieleverancier die groene stroom aanbiedt van producenten uit eigen land, pakte zelfs uit met de provocatieve term ‘sjoemelstroom’. Hier kan u zelf nalezen waar de energieleveranciers hun stroom juist vandaan halen.

Belangstelling voor lokale stroom

Uit de Marktmonitor blijkt dat het grootste deel van de gezinnen niet onverschillig staat ten aanzien van de geografische oorsprong van hun stroom. 81% van de gezinnen zou geïnteresseerd zijn in een aanbod van stroom geproduceerd in België. Dat zou er volgens de VREG kunnen op wijzen dat een bepaalde groep het groene karakter van de stroom beter vertrouwt als de leverancier die ook lokaal opwekt. De VREG biedt met de herkomstvergelijker en Groencheck wel twee goede hulpmiddelen. Zowel om de geografische oorsprong als de duurzaamheid van uw stroom in kaart te brengen. Check hier zelf bij welke leverancier uw gezin het minste betaalt.

Is je energiefactuur ook zo hoog? Je bent beslist niet de enige.
Duizenden Vlamingen betalen te veel. Maak niet dezelfde fout en start met besparen door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil minder betalen