“Maatschappelijke meerwaarde windenergie groter dan zonne-energie”

“Maatschappelijke meerwaarde windenergie groter dan zonne-energie”
  • 15.04.2021
  • Laatste update: 19.04.2021
  • Kurt Deman
  • 2 min

Windenergie is op basis van maatschappelijke kosten en baten een betere optie dan zonne-energie. Dat blijkt uit een nieuw Nederlands vergelijkend onderzoek.

Maatschappelijke kosten-baten analyse

De studie rond windenergie en zonne-energie legde acht projectalternatieven met een vermogen van 7,5 megawatt in de weegschaal: een zonneweide op agrarisch grondgebied, een zonne-installatie op een bedrijfsdak (met hoog en laag percentage eigenverbruik), zonne-installaties op woningen, een windproject in de buurt van woningen en één in landelijk gebied en twee zogeheten “repowering” windprojecten. Dat zijn bestaande windparken waarvan de turbines worden vervangen door nieuwe, meer efficiënte exemplaren.

De onderzoekers analyseerden daarbij niet enkel de rendabiliteit van de verschillende opties voor investeerders, maar ook de maatschappelijke kosten en baten. Denk hierbij aan noodzakelijke netverzwaring bij windenergie en zonne-energie, negatieve impact op de waarde van huizen en vermeden CO2-uitstoot. Hier behoort tevens een kanttekening: externe effecten zijn niet altijd te kwantificeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aantasting van het landschap door wind- en zonneparken.

Windenergie op land beste optie

In deze omvangrijke vergelijking zijn alle alternatieven van wind op land in 2021 maatschappelijk gezien wenselijker dan zon op land. Dat komt voornamelijk doordat windturbines meer energie opwekken per opgesteld vermogen dan zonnepanelen. Om die reden zorgen ze ook voor meer CO2-reductie en andere baten.

Stimuleren van efficiënt netgebruik

Het onderzoek laat ook zien dat de maatschappelijke waarde van zon- en windenergie op land daalt door vertraging van projecten. Hoe eerder CO2 gereduceerd wordt, hoe beter.

Sloot jij het meest voordelige energiecontract af?
Als je niet zeker bent, biedt een vergelijking pas echt duidelijkheid. Start met vergelijken en sluit vandaag nog een voordelig energiecontract af door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil besparen