Meer rendement uit jouw zonnepanelen? Plaats dan groen op je dak

Meer rendement uit jouw zonnepanelen? Plaats dan groen op je dak
  • 10.11.2021
  • Kurt Deman
  • 2 min

Zonnepanelen op een groen dak leveren meer stroom dan zonnepanelen op kale daken. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek. De oorzaak? Planten houden het dak koeler, waardoor de zonnepanelen op hete dagen niet oververhit raken. Die gunstige omstandigheden krikken het rendement met liefst 16% op.

Twee identieke en aanpalende kantoorgebouwen vormden de proeftuin voor het experiment van de University of Technology Sydney. Het ene dak bleef – op de zonnepanelen na – kaal, terwijl op het andere groene planten de zonnepanelen omringden. In acht maanden tijd genereerden de zonnepanelen op het groene dak 69 megawattuur aan groene stroom, tegenover 59,5 megawattuur op het kale dak. Bij warmtepieken liep het rendementsverschil zelfs op tot twintig procent. Die resultaten bevestigen eerdere bevindingen dat zonnepanelen op hete daken minder goed renderen en dat planten die temperatuur net naar beneden halen. Ze brengen waterdamp in de lucht en voorzien de zonnecellen op die manier van extra koeling.

Verkoeling en absorptie regenwater

De onderzoekers zagen daarnaast nog andere voordelen. De schaduw van de planten bracht verkoeling, waardoor de behoefte aan airco en het bijhorende stroomverbruik afnam. Tijdens stormweer stroomde bovendien minder regenwater weg, waardoor het risico op plotselinge overstromingen verkleinde. De absorptie van broeikasgassen bleek eveneens een positief neveneffect. Voor de onderzoekers vormde ook de toename van de biodiversiteit in het hart van de stad een opmerkelijke verrijking. In slechts een paar maanden tijd heeft het dak een breed scala aan insecten, vogels en inheemse bijen aangetrokken.

Gemakkelijk en efficiënt

“Met de zich snel ontwikkelende klimaatcrisis is het overduidelijk dat we in stedelijke omgevingen meer inspanningen moeten leveren. Gezien de grootte van de positieve effecten in verhouding tot de kosten, is groene infrastructuur misschien wel het gemakkelijkste en meest efficiënte initiatief dat we daartoe kunnen nemen”, luidde de conclusie van de onderzoekers.

Hoewel het Belgische klimaat sterk verschilt van dat in Sidney, vormen temperaturen van meer dan 25 graden Celsius ook bij ons geen uitzondering. Ter illustratie: in de zomer van 2020 bedroeg de gemiddelde maximumtemperatuur 23,5 graden. Gezien de stijgende energieprijzen bewijzen groendaken bijgevolg  mogelijk ook hun nut voor Belgische prosumenten.

Tip: Ga hier na welke leverancier het meeste betaalt voor de energie die u opwekt