Meeste gezinnen kiezen zelfde leverancier voor stroom en aardgas: is dat de voordeligste keuze?

Meeste gezinnen kiezen zelfde leverancier voor stroom en aardgas: is dat de voordeligste keuze?
  • 18.07.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

Ondanks de torenhoge energieprijzen kiezen slechts zeer weinig gezinnen over de goedkoopste contracten op de markt. Voor elektriciteit betaalt slechts tien procent de laagste prijzen, bij aardgas gaat het om 12%. In totaal ligt een besparingspotentieel van maar liefst 900 euro te wachten. Neem je daartoe best stroom en aardgas af bij dezelfde energieleverancier? Mijnenergie.be zocht het uit.

De meeste energieleveranciers bieden zowel elektriciteit als aardgas aan. Het leeuwendeel van de gezinnen kiest er voor om beide producten bij dezelfde speler af te nemen. Volgens een enquête van de Vlaamse energieregulator VREG ging het in 2021 om 91% van de huishoudens. Gemak vormt daartoe de belangrijkste beweegreden (78%). Als tweede argument komt de voordeligste prijs naar voor.

Ga zelf op onderzoek uit

Als consument ben je niet verplicht om jouw contracten voor elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier af te sluiten. Je kan dus zelf de markt afspeuren en nagaan welke combinatie voor jouw situatie het voordeligst blijkt. Mijnenergie.be biedt daartoe twee methodieken om variabele prijzen te berekenen: een simulatie gebaseerd op de laatst gekende indexprijzen en een berekening die de toekomstige marktprijzen als uitgangspunt neemt. In beide gevallen verschillen de drie goedkoopste contractformules voor elektriciteit met die voor aardgas. De maximale besparing bereik je dus niet noodzakelijk bij dezelfde speler.

Factor injectietarief

Bovendien speelt voor eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter ook het injectietarief een belangrijke rol. De vergoedingen die de energieleveranciers betalen voor de stroom die je opwekt, lopen immers sterk uiteen. De leverancier met het laagste verbruikstarief betaalt niet noodzakelijk het hoogste injectietarief. Aangezien nagenoeg alle energieleveranciers enkel een injectietarief toekennen wanneer je er ook een verbruikscontract afsluit, moet je altijd het totaalplaatje in ogenschouw nemen.

Tip: Ga hier na hoeveel de verschillende energieleveranciers betalen voor de stroom die je opwekt.
https://www.mijnenergie.be/blog/injectietarieven/

Besparingspotentieel onbenut

Het valt dus aan te raden om niet blindelings in te gaan op het voorstel van jouw leverancier om in één beweging een contract voor zowel stroom als aardgas af te sluiten. Idealiter ga je eerst na of dat de voordeligste optie blijkt en hak je daarna de knoop door. Het afsluiten van een nieuw contract verloopt vandaag bij de meeste energieleveranciers bovendien zeer gestroomlijnd, waardoor ook de factor ‘gemak’ een besparing niet in de weg hoeft te staan. Van de gezinnen die dezelfde leverancier kozen, gaf bij de enquête van de VREG uit 2021 79% aan dat ze wisten dat ze een verschillende leverancier konden kiezen. Veel consumenten laten hier dus mogelijk een mooi besparingspotentieel liggen.