Meter en prijs beïnvloeden rendement zonnepanelen

Meter en prijs beïnvloeden rendement zonnepanelen
  • 07.05.2020
  • Laatste update: 04.05.2021
  • Kurt Deman
  • 4 min

De energiesector is momenteel volop in beweging en dat heeft ook invloed op de markt van de zonnepanelen. Zo zijn de huidige lage energieprijzen, het effect van de digitale meter en de lage prijs van zonnepanelen factoren om rekening mee te houden.

Prijs voor aankoop

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Hun rendement gaat bovendien voortdurend in stijgende lijn. Aan welk vermogen u exact behoefte hebt, hangt onder meer af van de oriëntatie van uw woning en de hellingsgraad van het dak. De zonnekaart van de Vlaamse overheid biedt een concrete inschatting voor uw woning.

Een Vlaams gezin verbruikt gemiddeld ongeveer 3.400 kWh elektriciteit per jaar. Aangezien zonnepanelen nooit het ideale vermogen halen, hanteert u voor een inschatting van de werkelijke opbrengst best een omrekeningsfactor. Verschillende aspecten hebben een invloed. De eerder vermelde oriëntatie en de helling van het dak, maar ook de aanwezigheid van schaduw, de materiaalkeuze en de grootte van de omvormer ten opzichte van het aantal zonnepanelen. De omzettingsfactor ligt bijna altijd tussen 0,8 en 1, met 0,90 tot 0,95 als meest voorkomende factoren. ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, gaat ervan uit dat er om 3.400 kWh te produceren gemiddeld een installatie van 3.700 Wattpiek nodig is.

ODE raamde de gemiddelde prijs per Wattpiek (Wp) – de meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen – vorig jaar op 1,28 euro exclusief btw. Dat bedrag omvat zowel de materiaalkosten, de kosten van de omvormer (het toestel dat gelijkstroom omzet in wisselstroom), als de van verschillende factoren afhankelijke plaatsingskosten. Voor een capaciteit van 3.700 Wp bij een woning ouder dan tien jaar bedroeg het kostenplaatje vorig jaar bijgevolg gemiddeld 1,28 euro x 3.700 + 6% btw = 5.020 euro.

Invloed prijs elektriciteit

Installateurs gaan volgens sectorfederatie ODE voor hun simulatie van de terugverdientijd vaak uit van 10 cent per kWh leveranciersprijs. Plus een bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, evenals de nettarieven die gelden in de gemeente waar de installatie plaatsvindt. Verschillende onlinesimulaties hanteren dan weer als maatstaf een totale elektriciteitsprijs van 0,25 euro per kWh.

Uit een analyse van mijnenergie.be blijkt dat energieleverancier Mega voor een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik eind april een eenheidsprijs van 0,21 euro/kWh afficheerde.

Wie tegen die prijs een nieuw energiecontract afsloot, betaalde bij een verbruik en productie van 3.400 kWh dus jaarlijks 718,58 euro, tegenover 850 euro bij een eenheidsprijs van 0,25 euro. Daar moet u nog het prosumententarief voor zonnepaneeleigenaars van aftrekken. Het Antwerpse gezin uit ons voorbeeld betaalt met een omvormer van 2.5 kVA jaarlijks 211,5 euro per jaar. Eigenaars van zonnepanelen doen bij een gemiddeld verbruik en met het actueel goedkoopste energietarief dus jaarlijks 507,08 euro voordeel.

Effect op terugverdientijd

Als de huidige lage energieprijzen blijven aanhouden, zou het bijna tien jaar duren voor de prijs van een nieuwe installatie van zonnepanelen in Antwerpen is terugverdiend. Dat is uiteraard een momentopname. De lage elektriciteitsprijs valt onder meer toe te schrijven aan de lagere vraag naar elektriciteit omwille van de coronacrisis. Eenmaal alle bedrijven weer operationeel zijn, zal de energieprijs waarschijnlijk opnieuw een opwaartse curve vertonen. Het spreekt voor zich dat zo’n evolutie de terugverdientijd dan weer reduceert. Daar tegenover staat dat de zonnepanelen jaar na jaar wat minder opbrengen, al blijft dat effect volgens sectorfederatie ODE doorgaans zeer beperkt. Verschillende producenten of installateurs geven daartoe zelfs de garantie op een productiviteitsbeperking van minder dan 1% per jaar.

Prosumententarief en digitale meter

Sinds juli 2019 plaatst Fluvius digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Eigenaars van zonnepanelen komen daarbij als één van de eersten aan de beurt. Wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatst, heeft nog vijftien jaar het recht om het principe van de terugdraaiende teller te behouden, in combinatie met het prosumententarief. U kunt wel al uit eigen beweging overstappen naar een afrekening op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Dat is voordelig wanneer u vooral energie verbruikt op momenten dat de zon schijnt. De simulator van energieregulator VREG geeft een inschatting van het effect van die tariefformule.

De digitale meter verandert de komende jaren bij de meeste gezinnen dus niets aan het rendement van de zonnepanelen. Tenzij u zelf voor de nieuwe tariefformule kiest en daar al dan niet voordeel uit haalt. Die tweede groep blijkt beperkt. Tot einde februari 2020 hebben 254 netgebruikers het nieuwe nettarief aangevraagd, waarvan tientallen aanvragen nog niet in orde waren.

Factor duurzaamheid

De zon is een onuitputtelijke energiebron. Omdat zonnepanelen vandaag in grote mate zijn opgebouwd uit recycleerbaar materiaal, zijn ze een groene, toekomstige en duurzame keuze. Dat is een argument dat voor veel mensen doorweegt de dag van vandaag, los van de prijs van zonnepanelen.

Meer besparen op energie?
Maak net als duizenden andere Vlamingen een vergelijking via Mijnenergie.be en bespaar op je energiefactuur. Start met besparen door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil minder betalen