Mijn Energie: extra mogelijkheid om variabele contracten te vergelijken

Mijn Energie: extra mogelijkheid om variabele contracten te vergelijken
  • 05.05.2022
  • Kurt Deman
  • 1 min

Vanaf vandaag kun je energiecontracten met variabele tarieven via de vergelijker van Mijn Energie op twee manieren tegen het licht houden: via de standaardmethode of via de methode op basis van toekomstige waarden.

Vandaag zijn nagenoeg alleen energiecontracten met variabele tarieven beschikbaar. Het vergelijken van dergelijke contracten ligt niet voor de hand, gezien de verschillende indexen die ze volgen en de periodiciteit waartegen de prijzen aan die indexen worden aangepast.

De standaard vergelijkingsmethode die de CREG aanbeveelt werkt op basis van geraamde jaarlijkse kosten, met de laatst gekende waarde van de gebruikte indexeringsparameters als uitgangspunt. Naast die methode biedt Mijn Energie nu ook de mogelijkheid om variabele contracten te vergelijken op basis van toekomstige waarden. Ook die methodiek, die de Vlaamse energieregulator VREG heeft gelanceerd, baseert zich op de geraamde jaarlijkse kosten. Maar hier vormt de prijs op de termijnmarkt hier het uitgangspunt.

Meer over het vergelijken van variabele contracten vind je bij de meest gestelde vragen.