Miljoenentekort bij netbeheerders: zullen we dat voelen op onze energiefactuur?

Miljoenentekort bij netbeheerders: zullen we dat voelen op onze energiefactuur?
  • 23.09.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

De beheerders van het distributienet voor elektriciteit zitten met een tekort van 22 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Wat houdt dat tekort precies in? En zullen we het voelen op onze energiefactuur?

 

De netbeheerders moeten jaarlijks hun kosten en opbrengsten budgetteren. Een jaar later volgt de rekening, waarbij duidelijk wordt of er overschotten of tekorten zijn, zowel op het vlak van elektriciteit als van aardgas. Bij overschotten geven de netbeheerders korting op de tarieven aan de klanten, bij tekorten zal het tarief net stijgen. Ze houden daarbij rekening met onder meer de kosten voor het opkopen van allerlei steuncertificaten, het beheer van de netten, inflatie en belastingen.

 

“Geen paniek”

Voor 2020 noteren de distributiebeheerders van het stroomnet een tekort van 1 procent op hun budget van 2,2 miljard euro, ofwel een tekort van 22 miljoen euro. Het jaar daarvoor was er nog een overschot. Zullen gezinnen en kmo’s dat budgettaire tekort voelen in hun factuur van 2022? In een reactie aan Belga stelt de Vreg dat “paniek niet nodig” is. De tekorten worden immers over twee jaar verdeeld in de tarieven. Bovendien waren er in 2019 overschotten, die grotendeels de tekorten van 2020 compenseren.

 

De Vreg heeft ook bij de nieuwe tariefstructuur, die midden volgend jaar ingaat, al rekening gehouden met de saldi. “Verschillende factoren bepalen de distributietarieven en die wegen zwaarder door dan de saldi”, verzekert de Vreg. Goed nieuws is er overigens over de saldi bij de distributiebeheerders van het aardgasnet. Daar is er een overschot van 4,5 procent op hun budget van 500 miljoen euro, goed voor 22,5 miljoen euro.

 

Waaruit bestaat de energieprijs?

Wat je betaalt aan energie is samengesteld uit drie belangrijke componenten. De energiekosten zijn het deel van je factuur dat rechtstreeks naar jouw energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekost zelf. De energiekosten kunnen dus – in tegenstelling tot de andere componenten van je energiefactuur – grondig verschillen van leverancier tot leverancier. Jouw aardgas- en elektriciteitsverbruik wegen zwaar door in de energiekosten. Door de tarieven van de leveranciers te vergelijken, kun je mogelijk honderden euro’s besparen.

 

Tip: Ga hier zelf na welke leverancier het goedkoopste contract voor jouw woning en budget biedt

De nettarieven zijn dan weer de tarieven die je betaalt om energie tot bij je thuis te krijgen. De bedragen variëren van netbeheerder tot netbeheerder, en dus van regio tot regio. Gemiddeld bestaat in Vlaanderen 23% van je elektriciteitsfactuur uit netkosten. In Brussel is dat gemiddeld 26%, in Wallonië gemiddeld 28%. Op de gasfactuur zijn de netkosten goed voor gemiddeld 16% van het factuurbedrag in Vlaanderen, 17% in Brussel en 19% in Wallonië.

Om te vermijden dat je te veel verschillende energiefacturen krijgt, factureert jouw leverancier de nettarieven en stort ze vervolgens door. De federale en Vlaamse overheid heffen ook een aantal belastingen op jouw energie. Jouw leverancier factureert die en stort ze door aan de overheid. Je betaalt ook 21 procent btw op je energiefactuur.