Nettarieven het hoogst in West-Vlaamse regio’s, snelste stijging in Limburg

Nettarieven het hoogst in West-Vlaamse regio’s, snelste stijging in Limburg
  • 23.11.2022
  • Kurt Deman
  • 2 min

De nieuwe nettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn bekend. Naast de introductie van het capaciteitstarief vallen ook de wijzigingen per regio op. Bij een identiek verbruik betaal je meer of minder, afhankelijk van jouw woonplaats. Waar lopen de netkosten het hoogste op en waar kom je er het goedkoopst vanaf? Mijnenergie.be zocht het uit.

De nettarieven hangen af van de distributienetbeheerder die jou bedient. Ze dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. Als eigenaars van het net bepalen de netbeheerders de investeringen. De maatregelen die ze nemen, bepalen dus de kwaliteit van de dienstverlening en de daaraan verbonden kosten. Daarnaast verschillen ook de afzetvolumes per netgebied. In regio’s met een hoge densiteit bedient de netbeheerder meer woningen van stroom en aardgas en moet hij een hogere netcapaciteit te voorzien.

83 euro verschil bij zelfde verbruik

Dat leidt tot enkele opmerkelijke verschillen. Een gezin met een tweevoudige digitale meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 337 euro (inclusief btw) aan nettarieven in 2023. Dat is 11 euro of 3% meer dan in 2022. Bij Gaselwest, dat delen van West- en Oost-Vlaanderen bedient, loopt die factuur op tot 395 euro. Fluvius Limburg houdt het bij 312 euro.

Die kloof van 83 euro tussen het hoogste en het laagste bedrag blijkt kleiner dan in 2022, aangezien het verschil op dit moment nog 171 euro bedraagt. “De onderlinge verschillen tussen netbeheerders zijn in 2023 minder groot dan voordien”, geeft de Vlaamse energieregulator VREG aan. De nettarieven voor elektriciteit dalen bij Gaselwest, Iveka en Iverlek. Ze stijgen bij Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE. Die verhoging volgt volgens de VREG op jaren waarin die netbeheerders minder inkomsten ontvingen via de nettarieven dan hun vastgelegde toegelaten inkomen.

Nettarieven aardgas stijgen overal

De nettarieven voor aardgas nemen toe in alle netgebieden. Een gezin met een aardgasverbruik van 17.000 kWh per jaar betaalt in 2023 gemiddeld 227 euro (inclusief btw). Dat is 21 euro of 10% meer dan in 2022. Fluvius West, dat in bepaalde West-Vlaamse regio’s actief is, blijkt het meest prijzig, met een bijdrage van 279 euro. Iveka, dat vooral de Antwerpse Kempen bedient, rekent 201 euro aan.

Via volgende link ontdek je welke regio’s de verschillende netbeheerders bedienen: https://over.fluvius.be/nl/thema/de-opdrachthoudende-verenigingen