Nettarieven stijgen met 11 euro voor elektriciteit en 21 euro voor aardgas

Nettarieven stijgen met 11 euro voor elektriciteit en 21 euro voor aardgas
  • 22.11.2022
  • Kurt Deman
  • 2 min

De Vlaamse energieregulator VREG heeft de netttarieven voor 2023 gepubliceerd. Een gezin met een tweevoudige digitale meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 337 euro (inclusief btw) nettarieven in 2023. Dat is 11 euro of 3% meer dan in 2022. Een gezin met een aardgasverbruik van 17.000 kWh per jaar betaalt in 2023 gemiddeld 227 euro (inclusief btw). Dat is 21 euro of 10% meer dan in 2022. Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik zijn de nettarieven ten opzichte van 2021 nog altijd 21% lager.

Capaciteitstarief

Nieuw is de invoering van het capaciteitstarief, waarbij een deel van de nettarieven wordt berekend op basis van het piekverbruik dat de digitale meter registreert. Het gaat momenteel voor een gemiddeld gezin over 7% van de volledige elektriciteitsfactuur. Wie nog een klassieke meter heeft, betaalt het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag.

Verschillen tussen netbeheerders verkleinen

De situatie verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. De verschillen in evolutie zijn dit jaar relatief groot. De verschillen onderling tussen netbeheerders zijn in 2023 minder groot dan voordien. De nettarieven voor elektriciteit dalen in Gaselwest, Iveka, en Iverlek. De reden voor de relatief grotere stijging in Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE zijn ‘regulatoire saldi’. Te laag ingeschatte eenheidstarieven door die netbeheerders zorgden ervoor dat zij in de vorige jaren ruim minder inkomsten ontvingen via de nettarieven dan hun vastgelegde toegelaten inkomen. Die minderinkomsten worden, in lijn met de tariefmethodologie, verrekend in de nettarieven voor 2023. De nettarieven voor aardgas nemen toe in alle netgebieden.