Ombudsman voor Energie ontvangt meeste klachten rond verkooppraktijken leveranciers

Ombudsman voor Energie ontvangt meeste klachten rond verkooppraktijken leveranciers
  • 06.05.2021
  • Kurt Deman
  • 1 min

In 2020 heeft de Ombudsdienst voor energie 6.639 vragen, meldingen en klachten over het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt ontvangen.

De grootste klachtengroep had betrekking tot precontractuele informatie of publiciteit, marktpraktijken inzake verkoop en marketing en over de naleving van de contractuele voorwaarden of de conformiteit ervan met het consumentenakkoord of met het Wetboek Economisch Recht.

De Ombudsman stelt daarbij enkele opvallende verschuivingen vast:

  • Bij de verkooppraktijken werden de deur-aan-deurverkopen omwille van de lockdownperiode vervangen door verkopen op afstand via telefoon en/of internetverbinding.
  •  Te weinig energieleveranciers hebben inspanningen geleverd om hun klanten te laten genieten van goedkopere prijzen omdat ze ervoor kozen om duurdere
    energiecontracten gewoon (stilzwijgend) te verlengen.

Andere klachten hadden te maken met meterproblemen (17%), facturatieproblemen (13,7%), prijstransparantie (13,1%) , betalingsproblemen (12,2%) en problemen bij de verandering van energieleverancier (7,2%).