Overfacturatie energie binnenkort verleden tijd?

Overfacturatie energie binnenkort verleden tijd?
  • 08.12.2022, 09:12
  • Laatste update: 15.12.2022, 10:12
  • Kurt Deman
  • 3 min

Wie energie bespaart wanneer de prijzen hoog zijn, haalt daar vandaag geen maximaal voordeel uit. Mogelijk betaal je zelfs een pak meer dan je eigenlijk zou moeten. Aan de oorzaak ligt de manier waarop de energieleverancier het jaarverbruik over het jaar verdeelt. Een nieuwe berekening van de jaarprijzen moet daar vanaf april 2023 komaf mee maken.

Verbruiksprofielen

Jouw energieleverancier weet op basis van  jouw meterstanden hoeveel je jaarlijks hebt verbruikt. Bij een vast tarief volstaat het om dat verbruik te vermenigvuldigen met het vastgelegde tarief. Voor de steeds grotere groep klanten met een variabel contract ziet die berekening er echter anders uit. Een energieleverancier weet vandaag immers niet precies hoeveel je per maand verbruikt. Hij baseert zich op verbruiksprofielen, die duiden op hoe gezinnen met een gelijkaardig profiel hun verbruik doorheen het jaar zouden verdelen. Die profielen wijzen dit jaar bijvoorbeeld 17,40% van het jaarlijkse aardgasverbruik toe aan december. 17,40% van de jaarfactuur wordt dus voor iedereen aangerekend aan de prijs die in december geldt.

Besparingsinspanningen onvoldoende beloond

Die verbruiksprofielen stemmen evenwel niet altijd overeen met de realiteit. Stel dat je in december een maand in het buitenland verblijft, dan nog betaal je voor 17,40% van de jaarfactuur de mogelijk hogere decemberprijzen. Wie alles in het werk stelt om zijn verbruik in de maanden met de duurste prijzen te reduceren, ziet zijn inspanningen bijgevolg ook niet altijd evenredig beloond.

Maandelijkse facturatie: één groot minpunt

Als alternatief kan je vandaag bij de vijf grootste energieleveranciers al een maandelijkse facturatie op basis van je reële verbruik aanvragen. Naar analogie met een telecomabonnement betaal je dan niet langer maandelijkse voorschotten maar ontvang je maandelijks een afrekening voor jouw verbruik van de voorbije maand. Een nuttige oplossing, al kent ze ook een groot nadeel. In de zomer betaal je omwille van de lage verwarmingsbehoefte zeer weinig, terwijl je tijdens de wintermaanden een stevig energiebudget moet voorzien.

Jaarfacturatie op basis van reële verbruik

Een jaarfacturatie op basis van het reële verbruik moet soelaas bieden. Je betaalt dan nog altijd een vast maandelijks voorschot. De jaarafrekening baseert zich evenwel niet langer op de gemiddelde verbruiksprofielen, maar op jouw reële verbruik tijdens elke maand tegen de op dat moment geldende prijzen. Was je de hele maand december uithuizig en bedroeg je verbruik bij wijze van spreken nul, dan betaal je voor die maand geen verbruikstarief. Slaag je erin om tijdens maanden met hoge prijzen minder te verbruiken, dan zal je ook minder kilowattuur aan die hogere prijzen moeten betalen. Voorwaarde is wel dat je over een digitale meter beschikt.

Aftoetsten aan wetgeving

Fluvius kan die reële maandverbruiken voor de jaarfacturatie vanaf april 2023 aan de energieleveranciers doorgeven. “Het is wel degelijk de bedoeling dat leveranciers op dat moment enkel die correcte maandwaarden zullen gebruiken om de maand- of jaarfacturen op te maken”, luidt het op het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) . De verbruiken op basis van verbruiksprofielen zullen dan niet langer door Fluvius aan de leveranciers ter beschikking worden gesteld.” De minister gaat samen met de Vlaamse energieregulator VREG en met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA na of de huidige wetgeving volstaat om die manier werkwijze te implementeren.