Piek prijzen groothandelsmarkt: wat is het effect op uw energiefactuur?

Piek prijzen groothandelsmarkt: wat is het effect op uw energiefactuur?
  • 02.02.2021, 11:02
  • Laatste update: 09.02.2021, 14:02
  • Kurt Deman
  • 2 min

Begin december leidde de combinatie van windstilte, mist en een eerste koudeprik tot sterke prijsstijgingen op de groothandelsmarkt. Maar had die piek een impact op de stroomprijzen die u vandaag betaalt?

Combinatie van factoren

Onder meer het weer en de beschikbare energievoorraad bepalen in grote mate de groothandelsprijzen. Begin december vond een zeldzame combinatie van verschillende factoren plaats. Het was toen zo goed als windstil en mistig, waardoor zonnepanelen en windturbines amper energie opwekten De eerste koudeprik zorgde er ook voor dat veel Belgen hun elektrische kacheltje in werking stelden. Buurland Frankrijk kampte bovendien met een tekort aan nucleaire capaciteit. Daardoor bleef de energievoorziening uit die hoek achterwege.

Tip: Ga hier na hoeveel u vandaag kunt besparen, door over te stappen naar een andere energieleverancier

Prijsopstoot groothandelsmarkt

Het leidde tot een forse prijsverhoging op de groothandelsmarkt. Met een gemiddelde dagprijs op 7 december van 66 euro/MWh en zelfs pieken van meer dan 100 euro. Ter vergelijking: het maandgemiddelde voor 2020 bedroeg 31,9 euro/MWh. De vraag is nu hoe zwaar zo’n piek doorweegt op uw energiefactuur.

Effect na anderhalve maand

Enkele dagen voor 7 december bedroeg het laagste jaartarief dat energieleveranciers voor een Antwerps gezin met een gemiddeld jaarverbruik (3.500 kWh) en vaste prijzen afficheren nog 761,28 euro.

Bijna anderhalve maand later, op 20 januari 2021, pakt de goedkoopste aanbieder op de markt uit met een tarief van 718,74 euro. Of nog 42,54 euro minder dan voor de prijspiek.

Daaruit kunnen we concluderen dat de impact van een eenmalige prijsopstoot op de groothandelsmarkt niet meteen zware gevolgen heeft voor uw stroomfactuur. Het zijn vooral tendensen die zich over enkele dagen of zelfs weken aftekenen, die uw kostenplaatje doen oplopen of net dalen.

Prognose

In december 2020 bevond de gemiddelde maandprijs op de groothandelsmarkt zich met 47,40 euro/MWh op het hoogste maandpeil sinds februari 2019. Dat maakt de kans reëel dat op termijn nog een prijscorrectie plaatsvindt. Wil u profiteren van de lage prijzen op de energiemarkt? Dan wacht u dus best niet lang om zijn huidige contract met het marktaanbod te vergelijken.