Home > Blog > Leveranciers > Prijs bepaalt of u wilt veranderen van energieleverancier

Prijs bepaalt of u wilt veranderen van energieleverancier

Prijs bepaalt of u wilt veranderen van energieleverancier

Energieleveranciers zetten in de aanloop naar de winter alle zeilen bij om u van hun diensten te overtuigen. Daarbij gooien ze uiteenlopende argumenten in de strijd. Waar de ene speler vooral hamert op zijn scherpe prijzen, beklemtoont de andere zijn duurzame stroom of uitgebreide dienstverlening. Maar welke beweegredenen geven voor de consument nu echt de doorslag om te veranderen?

In 2018 veranderden heel wat gezinnen en bedrijven van energieleverancier. Dit jaar ogen de cijfers nog straffer. De Vlaamse energieregulator VREG geeft met zijn jaarlijkse Marktmonitor inzicht in de ervaringen en het gedrag van gezinnen en bedrijven op de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt. De enquête onderzocht de redenen waarom gezinnen voor een bepaalde energieleverancier kiezen.

Tip: Bekijk hier bij welke leverancier u het minst betaalt.

Prijs doorslaggevend

Weinig verrassend blijkt de prijs het belangrijkste argument te vormen (82%). De bevraagde gezinnen gaven aan dat ze gemiddeld vanaf een verschil van 159 euro op jaarbasis de overstap maken. Een grote groep zou voor om het even welk bedrag veranderen (11%). De mediaan van alle genoemde bedragen was 100 euro. Als u er rekening mee houdt dat gezinnen in juli 2019 gemiddeld 188,21 euro bespaarden op jaarbasis door op zoek te gaan naar de laagste prijs, dan blijkt een overstap in vele gevallen gerechtvaardigd. Prijsvergelijkingswebsites vormen het belangrijkste instrument om van energieleverancier te wisselen. Ongeveer een derde van de gezinnen maakte hiervan gebruik.

Lees ook: Energie besparen in de winter: 7 onmisbare tips

Hoe belangrijk is groen?

Opmerkelijk is de significante stijging van het aandeel gezinnen dat hun energieleverancier koos omdat die groene stroom leverde (50% tegenover 40% in 2018). Onder meer gezinnen die hun woning huren (61,03%), gezinnen met een lager inkomen dan 2.499 euro (60,31%) en gezinnen die ooit een groepsaankoop deden, vielen opvallend vaker binnen die categorie. Daar tegenover staat het gedaalde vertrouwen in de ‘groene’ elektriciteitscontracten met levering van stroom uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind, waterkracht, zon en biomassa). Dat valt waarschijnlijk deels toe te schrijven aan de kritiek uit bepaalde hoeken op de ‘garanties van oorsprong’, waarbij leveranciers weliswaar groene stroom leveren, maar zelf niet noodzakelijk garant staan voor de productie ervan.

Bijkomende argumenten

Energieleveranciers zetten graag hun dienstverlening in de verf. Slechts een derde van de respondenten vindt dat een belangrijk keuzecriterium. Betrouwbaarheid weegt zwaarder door (39%). Andere aspecten die een rol spelen, zijn de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak van de bevraagde consumenten en bedrijven, het lokale karakter van de energieproductie, de leverancierskeuze van familieleden, de afwezigheid van kernenergie en het leveren van extra diensten.

Tip: Waarom zelf niet van energieleverancier veranderen? Hier vindt u de goedkoopste opties.