Schadevergoeding voor laattijdige energiefacturatie? Leveranciers en netbeheerder wijzen naar elkaar

Schadevergoeding voor laattijdige energiefacturatie? Leveranciers en netbeheerder wijzen naar elkaar
  • 11.01.2023
  • Laatste update: 12.01.2023
  • Kurt Deman
  • 4 min

Veel consumenten wachten al enkele maanden op hun voorschotfactuur of afrekening voor energie. Ze tasten op die manier in het duister over de te betalen bedragen en kunnen geen switch maken richting een andere energieleverancier. De Vlaamse Ombudsman pleitte daarom onlangs voor een compensatiemaatregel voor de gedupeerden. Al lijken de verschillende betrokken partijen de hete aardappel naar elkaar door te schuiven.

De federale ombudsman voor energie meldde vorig jaar dat 30% van de klachten over laattijdige afrekeningsfacturen gaat. Zijn Vlaamse collega registreerde vorig jaar meer dan honderd gelijkaardige klachten. En dat in tijden van uiterst volatiele prijzen, waar de consument net nood heeft aan transparantie over zijn te betalen bedragen.

Tot achttien maanden achterstand

Vlaams Ombudsman Bart Weekers meldt dat de achterstand tot meer dan achttien maanden oploopt. “Heel wat gezinnen zitten al maandenlang vast in hun energiesituatie door een gebrek aan doorstroming van gegevens. Concrete gevolgen zijn manifest foutieve of gewoonweg geen voorschotfacturen. Door het uitblijven van de eindafrekening ondervinden die gezinnen problemen om van energieleverancier te wisselen en volgt er soms zelfs de dreiging met energieafsluiting. Dat jaagt veel mensen de stuipen op het lijf.”

MIG 6 Atrias-debacle’

De Vlaamse Ombudsman omschrijft het probleem als het ‘MIG 6 Atrias-debacle”. Hij verwijst daarbij naar de technische problemen met het centrale dataplatform van Atrias en de nieuwe ‘standaardtaal’ voor data-uitwisseling in de energiesector, MIG 6. Dat platform moet de verdere digitalisering in het energielandschap faciliteren en een vlotte uitwisseling van gegevens garanderen tussen de netbeheerders en de energieleveranciers. Ruim een jaar na de lancering blijken de kinderziektes evenwel nog altijd niet volledig weggewerkt.

De problemen met MIG 6 maken het volgens de Vlaamse Ombudsman moeilijk om foute facturaties of meterstanden recht te zetten. Hij pleit daarom voor een compensatie voor wie hinder ondervindt. “De verschillende partijen beloven al lange tijd een oplossing. Aangezien die uitblijft, ijver ik voor een forfaitaire schadevergoeding, bijvoorbeeld door een vrijstelling van betaling voor elke maand waarop de achterstand langer dan een jaar oploopt.”

Energieleveranciers: oorzaak ligt bij Atrias

De vraag is natuurlijk vanuit welke hoek die compensatie moet komen. De energieleveranciers wijzen in de eerste plaats naar Atrias. Eneco-woordvoerder Mark Van Hamme: “We verwachten dat een IT-systeem – dat ons wordt opgelegd – naar behoren werkt en dat problemen prioritair worden aangepakt. We werken nu samen met Atrias en de distributienetbeheerders om de getroffen klanten zo snel mogelijk verder te helpen met een structurele oplossing en eventueel te compenseren voor geleden schade. Dat zal op individuele basis worden bekeken.”

In tegenstelling tot wat media eerder aangaven, werkt TotalEnergies geen algemene schadevergoeding uit. “We voorzien niet in een specifieke compensatie en bekijken elke situatie van geval tot geval”, verduidelijkt Greet Roosen. “De MIG 6-migratie zorgt inderdaad nog altijd voor problemen. De oorzaak situeert zich bij de distributienetbeheerder. Aangezien de leveranciers er zelf ook schade door lijden, is het niet ons plan om daar een compensatie voor te voorzien”, laat Mega optekenen.

Fluvius: compensatie in kamp van energieleveranciers

Netbeheerder en Atrias-aandeelhouder Fluvius voelt zich evenwel niet meteen aangesproken. “Het al dan niet aanbieden van een compensatie voor het wachten op de energiefactuur is echt een keuze van de energieleverancier, niet van een netbeheerder. Het is in dat opzicht ook niet terecht om standaard naar de netbeheerders en de centrale databank van Atrias te verwijzen bij eventuele problemen: bij 99,8 procent van alle data die leveranciers en netbeheerders uitwisselen, loopt dat vanaf de eerste keer helemaal correct. Waar er toch nog problemen zijn, is dat soms te wijten aan een probleem bij de netbeheerder, soms bij de centrale databank en soms bij de leverancier. Wij – zowel Atrias, de leveranciers als de netbeheerders  – werken hard om de nog bestaande problemen qua data-uitwisseling in de komende maanden weg te werken”, aldus woordvoerder Björn Verdoodt.

Sloot jij het meest voordelige energiecontract af?
Als je niet zeker bent, biedt een vergelijking pas echt duidelijkheid. Start met vergelijken en sluit vandaag nog een voordelig energiecontract af door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil besparen