Stroom opwekken via balkonzonnepanelen: dit zijn de voor- en nadelen

Stroom opwekken via balkonzonnepanelen: dit zijn de voor- en nadelen
  • 21.04.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Het aantal zonnepanelen op onze daken neemt voortdurend toe. Als appartementsbewoner ligt het minder voor de hand om de stroomfactuur op die manier naar beneden te halen. Daar wil het Nederlandse bedrijf Balkonzon een antwoord op bieden met verticale zonnepanelen die je op het balkon bevestigt. Zien we binnenkort in het straatbeeld veel appartementsblokken met zonnewand? Mijnenergie.be zocht het uit.

Enrico De Vries, oprichter van Balkonzon, wil met zijn verticale zonnepanelen appartementsgebouwen verduurzamen en de eigenaars laten besparen. Aangezien klassieke zonnepanelen te zwaar zijn om aan het balkon te bevestigen, ontwikkelde hij een lichtgewicht paneel van slechts 23 kilogram. Eén paneel moet naar eigen zeggen voor een opbrengst van ongeveer 260 kilowattuur per jaar zorgen. “Een verticaal paneel vangt voldoende zonlicht op. Uit analyse blijkt bijvoorbeeld dat de verticale geplaatste zonnepanelen meer opleveren in de winter dan panelen onder een hoek. Daarnaast maken we gebruik van micro-omvormers die een lagere opstartspanning hebben dan de gebruikelijke omvormers”, aldus de zaakvoerder.

Stekker in het stopcontact

De balkonzonnepanelen sluit je gewoon aan op een stopcontact door middel van een stekker. Dat is in Nederland toegestaan voor installaties met een vermogen tot 600 watt per groep, maar blijkt in ons land niet mogelijk. “Dergelijke plug and play-systemen zijn in België momenteel niet echt toegelaten”, aldus Dirk Van Evercooren van de sectorfederatie voor hernieuwbare energie ODE. “Er heersen terechte bezorgdheden rond de algemene veiligheid en de brandveiligheid. Zulke systemen kunnen een net onder spanning houden en dus een veiligheidsrisico creëren wanneer het net uitgeschakeld wordt om eraan te werken. Een snoer inpluggen is altijd een potentiële bron van problemen. We zijn er als sector niet tegen gekant als hiervoor een wettelijk en reglementair kader komt dat de veiligheid garandeert.”

Wat met de esthetiek?

Dirk Van Evercooren ziet voor balkonzonnepanelen niet meteen een belangrijke bijdrage binnen de duurzame energietransitie weggelegd. Hij wijst er ook op dat verticale panelen een iets lagere opbrengst hebben. “Met structurele oplossingen als energiedelen en energiegemeenschappen denk ik dat we een grotere bijdrage kunnen leveren.”

 

De vraag is of de steden, gemeenten en gemeenschappelijke eigenaars het idee van verticale zonnepanelen wel genegen zijn. “Zonnepanelen aan een balkon vraagt gewenning”, aldus Enrico De Vries. “In Hamburg en Berlijn zie je ze inmiddels op vele plekken. De vele aanvragen die we ontvangen, illustreren dat je ze in Nederland binnenkort ook veel gaat zien. Op dit moment zijn er nog wel verenigingen van eigenaars die balkonzonnepanelen niet toestaan, maar aangezien de Nederlandse overheid oplegt dat appartementen horen te verduurzamen, zal daar binnenkort verandering in moeten komen.”

 

BIPV in Denemarken
BIPV in Denemarken (c) Lore Wouters – ODE

 

Dirk Van Evercooren ziet meer heil in BIPV als volwaardig deel van de installatie en dus niet ingeplugd in het stopcontact. BIPV staat voor Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV), ofwel in een gebouw geïntegreerde zonne-energie. Dat houdt in dat je duurzame opwekking van energie op een slimme manier combineert met bouwfuncties. BIPV verenigt duurzame energieopwekking met het behoud van esthetiek. “Het biedt de kans om grootschaliger te werken en geen rommelig beeld te creëren.” Als voorbeeld verwijst hij naar een project in Denemarken, waar de verticale zonnepanelen mooi binnen het gebouw en het stadsbeeld geïntegreerd zijn.