Tijdelijke btw-verlaging van 6% wordt verrekend op ongeveer 32,1% van uw jaarafname

Tijdelijke btw-verlaging van 6% wordt verrekend op ongeveer 32,1% van uw jaarafname
  • 07.03.2022
  • Kurt Deman
  • 1 min

Uw energieleverancier rekent uw verbruik per jaar af. Hij registreert dus niet wat u exact per maand verbruikt. Om het aandeel van de maanden maart tot en met juni binnen uw jaarprijs te bepalen, baseert hij zich op RLP’s of reële lastprofielen per distributiezone. Die profielen leggen vast hoe consumenten met een gelijkaardig profiel hun verbruik doorheen het jaar verdelen.

De federatie van energieleveranciers FEBEG heeft de gegevens over de verschillende distributiezones verenigd in één grafiek. Daaruit kunnen we afleiden dat het verbruik tussen maart en eind juni ongeveer 32,1%¨van de totale jaarafname bedraagt.

Let wel, klanten met een digitale meter hebben nu reeds de mogelijkheid om te kiezen voor het gebruik van maandelijkse meetgegevens voor de afrekening van zijn verbruiken. Op basis daarvan kan dan het verbruik per btw-periode bepaald worden.

Grafiek: (c) FEBEG