Twee jaar digitale meter: niet iedereen schuift mee aan de feestdis

Twee jaar digitale meter: niet iedereen schuift mee aan de feestdis
  • 01.07.2021, 09:07
  • Kurt Deman
  • 3 min

Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Waar de uitrol ervan aanvankelijk sereen verliep, heeft het arrest van het Grondwettelijk Hof rond het afschaffen van de terugdraaiende teller de weerstand aangewakkerd.

In de aanloop naar de zomer van 2019 lanceerde het Vlaams Departement Omgeving i.s.m. Fluvius onder het motto “Met een digitale meter moét je minder en kán je meer” een informatiecampagne om iedereen met de nieuwe meters te laten kennismaken. De invoering van digitale elektriciteitsmeter diende als vervanging voor de ‘oude’ analoge meters.

Voordelen voor de consument

De Vlaamse energieregulator Vreg en Fluvius wezen op verschillende voordelen voor de consument. Dankzij een digitale meter beschikken ze over meer details over hun dagelijks verbruik. Daarnaast maken de digitale meters ook heel wat diensten gemakkelijker of goedkoper. Zo verlopen meteropnames voortaan op afstand, en hoeft er ook geen technicus meer langs te komen voor een wissel tussen dagtarief en tweevoudig uurtarief.

Digitale meter en zonnepanelen

Voor eigenaars van zonnepanelen opende de digitale meter dan weer mogelijkheden om hun groene stroom te ‘vermarkten’, indien ze meer produceren dan ze verbruiken. En biedt het toestel sowieso meer inzicht in hun reële productie en afname. Toch is het vooral die laatste doelgroep die zich de voorbije maanden tegen de digitale meter heeft gekant. De oorzaak? Het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat sinds 1 maart een einde heeft gemaakt aan de terugdraaiende teller. Prosumenten kunnen hun teller bijgevolg niet meer tot nul laten terugdraaien. Ze betalen voor de energie die ze van het net afnemen en ontvangen een vergoeding voor de stroom die ze injecteren. Dat plaatje blijkt vooral voor de grote verbruiker met warmtepomp nadeliger.

Tip: Ga hier na hoeveel je ontvangt voor de stroom die je op het net injecteert!

Weigeringen toegenomen

Dat alles vertaalt zich ook in de gewijzigde respons van de consument. In maart tekende De Tijd op dat het aantal weigeraars van een digitale meter sterk is toegenomen, hoewel de installatie ervan verplicht is. Dat terwijl Fluvius op vraag van de Vlaamse overheid op dit moment niet langsgaat bij eigenaars van zonnepanelen. Om de gemoederen te bedaren besliste de Vlaamse overheid om prosumenten de mogelijkheid te bieden om het plaatsen van een digitale meter uit te stellen tot 2025. Eigenaars die al over een digitale meter beschikken, ontvangen een retroactieve investeringspremie. Wie nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius.

Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol van de digitale meter volledig afgerond zijn.