Vanaf wanneer kan ik rekenen op een sociaal tarief voor energie en hoe vraag ik dat aan?

Vanaf wanneer kan ik rekenen op een sociaal tarief voor energie en hoe vraag ik dat aan?
  • 06.01.2022
  • Laatste update: 10.01.2023
  • Kurt Deman
  • 4 min

De energieprijzen schoten de voorbije maanden in sneltempo de hoogte in. Energieregulator CREG heeft berekend dat een gezin in november al gemiddeld meer dan 1.300 euro per jaar betaalde voor elektriciteit en maar liefst 2.700 euro voor aardgas. Om mensen met een laag inkomen en kwetsbare gezinnen te beschermen, heeft de federale overheid de uitbreiding van het sociaal tarief verlengd tot 31 maart 2022. Maar hoe weet je of je aanspraak maakt op het sociaal tarief en hoe vraag je het aan?

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Het heeft als doel rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

Hoeveel bespaar je ten opzichte van een klassiek energiecontract?

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Voor de eerste drie maanden van 2022 bedraagt het voor elektriciteitsaansluitingen met een enkelvoudige meter 24,263 eurocent per kilowattuur. Bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kilowattuur betaal je op jaarbasis bijgevolg 849,21 euro (+ enkele tientallen euro’s heffingen). Dat is ongeveer de helft van de actuele doorsneeprijzen op de commerciële markt.

Voor aardgas weegt het voordeel veel zwaarder door. Het sociaal tarief klokt af op 2,961 eurocent per kilowattuur. Een gezin met een gemiddeld verbruik van 23.260 kilowattuur betaalt op jaarbasis 688,73 euro (+ enkele tientallen euro’s heffingen). Ter vergelijking: vandaag hanteren leveranciers voor nieuwe contracten een tarief van ongeveer 3.500 euro.

Wie van het sociaal tarief geniet, ontvangt binnenkort ook een eenmalige korting van 80 euro op de energiefactuur.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om het sociaal tarief te krijgen, moet jij (of iemand op jouw domicilieadres) een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van het OCMW, van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, van de Zorgkas, van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of van de Federale Pensioendienst. Je bent in veel gevallen ook rechthebbende als huurder van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie. De subvoorwaarden lees je na via www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen.

Tot eind maart 2022 geldt er ook een sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Weet je zelf niet of dat bij jou het geval is? Dan vraag je dat best na bij de mutualiteit.

Hoe vraag je het sociaal tarief aan?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt normaal gezien automatisch toegekend door jouw energieleverancier. De energieleveranciers ontvangen daartoe driemaandelijks een lijst van klanten die recht hebben op het sociaal tarief. Je kan via volgende link ook zelf nagaan of je automatisch aanspraak maakt op het sociaal tarief:  https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/economie/soctar?lng=nl&cnr=
Geniet je niet automatisch van het sociaal tarief en meen je er toch recht op te hebben? Dan neem je best contact op met het contactcenter van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/contact/contact-center).

Blijft het sociaal tarief stabiel?

De federale energieregulator CREG herziet het sociaal tarief driemaandelijks. Stijgende marktprijzen sijpelen ook beperkt door in de tarifering. Voor elektriciteit ging het in januari om een stijging met gemiddeld 8,2 procent, bij aardgas om 10,5 procent.

Welke impact heeft het sociaal tarief op de energieleveranciers?

Bij een sociaal tarief betaalt de consument een lager tarief, terwijl de energieleverancier dezelfde prijs betaalt en dezelfde kosten maakt. Pas een jaar later recupereert hij via de overheid deels het verschil tussen het sociale tarief en het geafficheerde tarief. De energieleveranciers schieten op die manier dus centen voor, wat extra druk op hun cashpositie uitoefent.

Wat na de verlengde uitbreiding van het sociaal tarief?

Zonder verdere wetswijzigingen loopt de uitbreiding van het sociaal tarief op 31 maart 2022 ten einde. Zowat 400.000 gezinnen vallen dan terug op de commerciële tarieven. “Die klanten zullen een éénmalige tegemoetkoming ontvanen van 72 euro, maar de kans is klein dat daarmee de bill shock opgevangen is.” Eerder liet het kabinet van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) al weten dat de federale overheid werkt aan een mechanisme om de impact te beperken.

Vergelijk nu de verschillende energietarieven

Wist je dat je flink kan besparen op energie?
Dat doe je door regelmatig energieleveranciers met elkaar te vergelijken via Mijnenergie.be. Besparen op je energiefactuur begint door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil besparen