Veelgestelde vragen bij het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier

Veelgestelde vragen bij het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier
  • 10.12.2021, 11:12
  • Laatste update: 05.01.2023, 14:01
  • Kurt Deman
  • 6 min

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier roept veel vragen op. We bundelden de belangrijkste antwoorden in één handig overzicht.

In een notendop:

  • U valt niet zonder elektriciteit of aardgas.
  • Fluvius treedt tijdelijk op als noodleverancier.
  • Vermijd de hoge prijzen van noodleverancier Fluvius en teken vóór 7 januari 2022 een contract bij een energieleverancier. Vergelijk nu en stap onmiddellijk over.
  • Laat je nieuwe energieleverancier weten dat je klant was van Vlaamse Energieleverancier en snel wilt overstappen. Sluit je vóór 7 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kan je aan je nieuwe leverancier vragen om al vanaf 8 december klant bij hem te worden. Gaat je nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht in de achterliggende systemen aangepast worden. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum (8/12/2021) en wisselmeterstand (uw meterstand op 8/12/2021) mee aan je nieuwe leverancier. Je ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Wat gebeurt er wanneer je geen actie onderneemt?

Fluvius treedt op als noodleverancier. Je valt dus niet meteen zonder stroom. Dat kan op termijn wel wanneer je geen nieuw contract afsluit met een nieuwe leverancier. Voor huishoudelijke afnemers geldt er wel sowieso een leveringsgarantie tussen 1 december en 1 maart.  Voor niet-huishoudelijke afnemers geldt die beschermingsmaatregel niet.

Hoeveel betaal je bij Fluvius als noodleverancier?

De prijs die je bij Fluvius als noodleverancier betaalt, is significant hoger dan het huidige aanbod op de markt. Je kan deze prijs voor uw persoonlijke situatie berekenen via onze vergelijkingstool. Het tarief dat Fluvius als noodleverancier aanrekent, vind je in de resultatenlijst terug onder “prijs noodleverancier”.

Wat onderneem je als klant het best?

U stapt omwille van die hogere tarieven van Fluvius zo snel mogelijk over naar een nieuwe leverancier. Via de prijsvergelijker van Mijnenergie.be zie je meteen welke leverancier het goedkoopste tarief op de energiemarkt biedt en kan je ook meteen overstappen.

Wat met de overstapperiode van één maand?

Wie verandert van energieleverancier moet normaal een overstapperiode van één maand respecteren. Sluit je in de maand na de uitspraak van het faillissement op 7 december 2021 (en dus vóór 7 januari 2022) een nieuw contract af? Vraag dan je nieuwe leverancier vragen om al vanaf 8 december 2021 klant te worden. Bij akkoord van uw energieleverancier vangt uw nieuwe contract met terugwerkende kracht aan. Breng uw leverancier in dat geval zeker op de hoogte van de juiste overstapdatum (8/12/2021) en de meterstand (op 8/12/2021).

Wat met de voorschotfactuur?

Fluvius treedt als tijdelijke noodleverancier op en stuurt geen voorschotfacturen. Je krijgt enkel een slotfactuur. Dat gebeurt nadat je bent overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Betaalde je voorschotten aan Vlaamse Energieleverancier? Dan worden die op de slotfactuur van Fluvius niet in mindering gebracht.

Hoe berekent Fluvius mijn slotfactuur?

Heb je een digitale meter? Dan leest Fluvius uw meterstand op afstand uit op 7 december 2021. Voor eigenaars van een klassieke meter gebeurt de inschatting door Fluvius op basis van uw verbruik van de vorige periode. Die inschatting valt niet te betwisten. Geeft je binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand (uw meterstand op 7/12/2021) door aan Fluvius? En valt die binnen bepaalde grenzen? Dan kan de geschatte meterstand aangepast worden.

Wanneer je een nieuw contract afsluit met een andere energieleverancier, geef je het beste de wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw nieuwe leverancier. Hij bezorgt die op zijn beurt aan Fluvius. Wie voor 7 januari een nieuw contract afsluit, kan aan zijn nieuwe leverancier vragen om al vanaf 8 december klant bij hem te worden. De klant ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van zijn nieuwe leverancier.

Wat bij zonnepanelen en een klassieke, analoge meter?

Stap je over naar een nieuwe elektriciteitsleverancier op een later moment, dan geef je nog eens je meterstand door. Het nieuwe energie-overschot dat je ondertussen hebt opgebouwd, ben je kwijt, tenzij je met je nieuwe leverancier afspreekt dat hij je al vanaf de dag van het faillissementsvonnis elektriciteit levert.

Wat bij zonnepanelen en een digitale meter?

Fluvius kent als noodleverancier geen injectietarief toe. Je ontvangt geen vergoeding voor de stroom die je zonnepanelen produceren. Dat vormt dus nog een extra reden om zo snel mogelijk naar een nieuwe leverancier over te stappen.

Wat met de betaalde voorschotten?

In een normaal scenario volgt aan het einde van de rit een slotfactuur waarbij de leverancier het mogelijke teveel aan betaalde voorschotten terugstort. In het geval van een faillissement zal die terugbetaling waarschijnlijk uitblijven. Wanneer het dossier van het faillissement in handen van de rechtbank is, ligt de bal in het kamp van de curator. De enige optie die je dan nog rest, is dat je zelf per aangetekende brief een aangifte van schuldvordering indient bij de curator. Al blijft ook dan de kans reëel dat je je centen als niet-bevoorrecht schuldeiser niet meer terugziet. De curatoren vrezen dat de afwikkeling van het faillissement sowieso meer dan een jaar kan duren.

Wat met uw domiciliëring?

Wie een voorschotfactuur betaalt aan de Vlaamse Energieleverancier wil die uiteraard zo snel mogelijk stopzetten. Je domiciliëring blokkeren kan via de bank. Je hebt ook het recht om tot 8 weken na de inning uw domiciliëring(en) terug te vorderen. Hoe je dat best aanpakt en wat betekent, lees je hier.

Volgt er nog een slotfactuur van de Vlaamse Energieleverancier?

Het is volgens de Vlaamse energieregulator VREG op dit moment niet duidelijk of je een slotfactuur zal ontvangen voor uw verbruik sinds de vorige afrekening tot 7 december 2021 en wanneer dat zou zijn. De curator heeft het beheer van Vlaamse Energieleverancier overgenomen. Hij handelt het faillissement af. In de komende tijd bekijkt hij wat er allemaal moet gebeuren en maakt hij afspraken met de klanten van Vlaamse Energieleverancier. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de curatoren van Vlaamse Energieleverancier. De curatoren van het faillissement van Vlaamse Energieleverancier zijn meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes. Voor de 70.000 klanten werd het mailadres vel@modo-law.be opgezet.

Moet ik mijn facturen van Vlaamse Energieleverancier nog betalen?

Je moet altijd betalen voor de energie die je verbruikt. Betaal je de openstaande facturen of slotfactuur van de Vlaamse Energieleverancier niet, dan eist de curator mogelijk een betaling.  Indien je de factuur wil betwisten, neem je het beste contact met de curatoren van de Vlaamse Energieleverancier: meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes.

Wat met mijn verbruikshistoriek?

Nagenoeg elke energieleverancier beschikt over een gebruikersportaal waar je je verbruikshistoriek nauwkeurig kunt opvolgen. Bij een faillissement sluit je leverancier die digitale klantenomgeving mogelijk meteen af. In dat geval kan je je verbruiksdata wel nog opvolgen via de klantenzone van Fluvius.