Verkoop zonneboilers daalt jaarlijks 15 tot 25%: “Besparingspotentieel nochtans groter dan ooit”

Verkoop zonneboilers daalt jaarlijks 15 tot 25%: “Besparingspotentieel nochtans groter dan ooit”
  • 15.02.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

Wie zonne-energie zegt, denkt meteen aan zonnepanelen. Een zonneboiler die de energie van de zon aanwendt voor de verwarming van het sanitair water komt veel minder in de belangstelling. Dat vertaalt zich ook in een jaarlijks dalend aantal nieuwe installaties. Onterecht, vindt Wim Persoons, voorzitter van sectorfederatie Belsolar. “Met een zonneboiler ben je voor de verwarming van het sanitair water veel minder blootgesteld aan de fluctuerende energieprijzen.”

Belsolar schat het aantal geplaatste zonneboilers in Vlaanderen op ruim tweeduizend in 2021. “De voorbije tien jaar daalde dat aantal voortdurend,” legt Wim Persoons uit. Hij meent dat de overheid vandaag te fel focust op zonnepanelen en warmtepompen als bronnen van hernieuwbare energie. “Ze vormen uiteraard een verstandige keuze”, legt hij uit. “Maar een zonneboiler biedt de consument een minstens even aantrekkelijke piste om te besparen.”

Hoe werkt een zonneboiler?
Een zonneboilersysteem omvat collectoren en een opslagvat (boiler). De zonnecollectoren plaats je op het dak, de gevel of de grond. Ze vangen het zonlicht op en verwarmen met de opgewekte energie de vloeistof die die door de collectoren stroomt. Die opgewarmde vloeistof vertrekt naar het opslagvat, waar ze via een warmtewisselaar haar warmte afgeeft aan het sanitair water. Is het water nog niet warm genoeg? Dan zorgt de cv-ketel of een elektrisch verwarmingselement voor de bijkomende warmte.

Rendement en besparingspotentieel
Een klein pompje met een jaarverbruik van 50 kilowattuur volstaat volgens Wim Persoons om jaarlijks ongeveer 2.000 tot 2.500 kilowattuur aan energie op te wekken. “Als je weet dat een gezin van vier personen gemiddeld ongeveer 3.000 kilowattuur verbruikt voor de verwarming van sanitair water, dan kom je met een zonneboiler al een heel eind.” Wim Persoons schat de besparing voor eigenaars van een aardgasketel op 300 tot 350 euro per jaar, voor gezinnen met een elektrische boiler loopt dat zelfs op tot 1.000 euro.

De federatievoorzitter voegt er nog aan toe dat wanneer een zonneboiler de warmwatervoorziening verzekert, de cv-ketel tijdens de late lente en de zomer helemaal niet meer hoeft te werken. “Dat verlengt de levensduur van de ketel, wat uiteraard ook een besparing betekent.”

Hoeveel bedraagt de aankoopprijs?
“Een doorsnee installatie telt vandaag doorgaans 5 m² zonnecollectoren of meer. Als ik de hogere materiaalprijzen op de wereldmarkt al in de calculatie meeneem, dan zal het kostenplaatje zich rond de 6.000 euro situeren. Daarvan recupereer je maximaal veertig procent van het factuurbedrag via subsidies van de Vlaamse overheid, indien je woning ouder is dan vijf jaar.”

Wat als de zon niet schijnt?
Dat de zon in ons land te weinig schijnt om de investering rendabel te maken, noemt Wim Persoons één van de grootste misvattingen rond zonneboilers. “Een zonneboilersysteem werkt niet enkel op de warmte, maar ook op het licht van de zon. Zelfs door een dicht wolkendek priemen vaak krachtige zonnestralen. Een zonneboiler rendeert dus ook in de winter. Is er toch onvoldoende zonlicht, dan val je niet zonder warm water. De cv-ketel brengt het water dan op de gewenste temperatuur.”

Wat verklaart dan de tanende populariteit van de zonneboiler?
Wim Persoons wijst naast de overheidsfocus op zonnepanelen ook op de tanende interesse van veel installateurs. “De voordelen van een zonneboiler zijn bij te weinig consumenten bekend. De installateurs spitsen zich toe op de populairste activiteiten, zoals cv-ketels en warmtepompen. Op die manier ontstaat uiteraard een vicieuze cirkel, die ervoor zorgt dat de zonneboiler – volkomen onterecht – in de anonimiteit blijft. Al merken we dat de kentering zich langzaam inzet: in januari tekenden we al significant meer aanvragen op dan een jaar geleden. De hoge energiefacturen lijken er dus voor te zorgen dat de consument ook de zonneboiler als duurzame en kostenbesparende verwarmingsbron herontdekt.”