Verkoop zonnepanelen daalt: zijn ze nog een rendabele investering?

Verkoop zonnepanelen daalt: zijn ze nog een rendabele investering?
 • 27.05.2021
 • Kurt Deman
 • 4 min

De Vlaming plaatste de eerste vier maanden van dit jaar significant minder nieuwe zonnepanelen op zijn dak. De afschaffing van de terugdraaiende teller lijkt de markt dus sterk te beïnvloeden. Maar is die terughoudendheid wel terecht en vormen zonnepanelen nog altijd een rendabele investering? Mijnenergie.be zocht het uit.

Vorig jaar beleefden de installateurs van zonnepanelen een recordjaar, met liefst 148.732 installaties. Daar droeg het nakende einde van de terugdraaiende teller voor nieuwe zonnedaken in grote mate toe bij. Een terugval in 2021 stond in de sterren geschreven, al blijkt die nu wel zeer stevig te zijn. Uit voorlopige cijfers klokken we na vier maanden af op ‘slechts’ 7.561 nieuwe installaties. De tariefregeling met digitale meter en gescheiden verbruik en injectie brengt dus duidelijk een drastische sentimentswisseling teweeg. Hoog tijd om de terugverdientijd anno 2021 onder de loep te houden.

 1. Aankoopprijs zonnepanelen


  ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, raamde de gemiddelde prijs voor zonnepanelen per Wattpiek (Wp) – de meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen – vorig jaar op 1,28 euro exclusief btw. Dat bedrag omvat zowel de materiaalkosten, de kosten van de omvormer (het toestel dat gelijkstroom omzet in wisselstroom), als de plaatsingskosten. Voor een capaciteit van 3.700 Wp bedraagt het kostenplaatje in een woning ouder dan tien jaar 1,28 x 3.700 + 6% btw = 5.020 euro. Bij een jongere woning stijgt het btw-tarief naar 21% en betaalt u 5.731 euro.

 1. Verbruikskosten

  De Vlaamse energieregulator VREG gaat in zijn rapport rond terugleveringscontracten uit van een gemiddelde productie door zonnepanelen van 3.378 kWh en een zelfconsumptie van 36%. Dat betekent in concrete cijfers een verbruik van het energienet van 2.284 kWh, bij een stroominjectie op het net van 2.162 kWh. Die gegevens voerden we op 27 mei in op de vergelijkingsmodule van Mijnenergie.be. De mediaanprijs voor een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik bedraagt volgens ons scenario jaarlijks 610,44 euro. Daar tegenover staat dat u bij dezelfde leverancier een vergoeding van 108,10 euro ontvangt voor de stroom die u op het net injecteert. Wanneer we beide factoren in rekening brengen, betaalt u jaarlijks 502,34 euro. Beschikt u niet over zonnepanelen, dan bedraagt de mediaanprijs bij een gemiddeld verbruik 911,59 euro. U bespaart met zonnepanelen dus jaarlijks 409,25 euro.

 2. Premie Vlaamse overheid

  Wie nieuwe zonnepanelen installeert, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van de Vlaamse overheid. In 2021 bedraagt die premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 tot 6 kWp. Wanneer we voor onze simulatie uitgaan van een omvormervermogen van 3,2 kWp, dan ontvangen we een premie van 960 euro.

De eindbalans


Trekken we de premie van de Vlaamse overheid af van de aankoopprijs, dan bedragen de investeringskosten bij een woning ouder dan tien jaar 5.020 – 960 = 4.060 euro. Delen we dat bedrag door de jaarlijkse besparing op de energiefactuur van 409,25 euro, dan klokt u af op een terugverdientijd van ongeveer tien jaar. Dat is duidelijk langer dan de zes tot acht jaar die installateurs van zonnepanelen bij het systeem met de terugdraaiende teller claimden. Maar gezien de geschatte levensduur van vijfentwintig jaar kunt u dus nog altijd op een mooi rendement rekenen.

Het zelfverbruikeffect van zonnepanelen


Onze simulatie gaat uit van een zelfverbruik van 36%. Dat betekent dat u 36% van de stroom van uw zonnepanelen verbruikt op het moment dat u die opwekt. Wanneer u erin slaagt dat percentage op te krikken, moet u minder stroom van het net afnemen en betaalt u dus een lagere verbruiksfactuur. De terugverdientijd wordt bijgevolg korter wanneer u onder meer uw huishoudtoestellen tijdens zonnige uren laat werken.

Thuisbatterij


Met een thuisbatterij slaat u opgewekte stroom op, waardoor u het stroomnet minder hoeft aan te spreken om in uw energiebehoefte te voorzien. Uw verbruiksfactuur zal dus dalen. De kostprijs van een thuisbatterij is afhankelijk van het merk, het type en vooral de opslagcapaciteit. Een prijsvork tussen 6.000 en 8.000 euro is courant. In combinatie met de premies van de Vlaamse overheid bedraagt de terugverdientijd naar schatting tussen tien en veertien jaar.

Lees ook:      
Wat is de terugverdientijd van een thuisbatterij?

Keuze van energieleverancier


Wij gingen voor onze simulatie uit van het mediaantarief op de energiemarkt. Een prijsvergelijking via Mijnenergie.be leert ons dat zowel lagere verbruikskosten als een hoger injectietarief tot de mogelijkheden behoren. U doet er dus goed aan van jaarlijks uw contract aan de markt af te toetsen en op die manier het rendement van uw investering in zonnepanelen te maximaliseren.

Tip: Vergelijk hier uw contract met de goedkoopste tarieven op de energiemarkt

Bij nieuwbouw: haast niet vermijden

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat nieuwbouwprojecten aan EPB-eisen moeten voldoen. Zo moet de bouwheer een bepaalde minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen genereren. U hebt daarbij de keuze tussen verschillende maatregelen, zoals zonneboilers en warmtepompen. In de realiteit vormen zonnepanelen een haast noodzakelijke factor om aan de strenge EPB-eisen te voldoen.