Vreg betwist dubbele aanrekening netkosten

Vreg betwist dubbele aanrekening netkosten
  • 06.07.2021
  • Kurt Deman
  • 2 min

De beëindiging van het systeem van de virtueel terugdraaiende teller viel extra nadelig uit voor voor eigenaars van zonnepanelen met een elektriciteitsfactuur in het najaar. De commissie Energie in het Vlaams Parlement keurde daarop een voorstel goed dat de Vreg in staat stelt om mensen met zonnepanelen te compenseren. Al bevestigde de Vlaamse energieregulator in een recente nieuwsbrief andermaal dat ze niet akkoord gaat met een retroactieve aanpassingen van de nettarieven.

Geen compensatie tijdens zomermaanden

Eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter ontvingen in maart een nieuwe slotfactuur, naar aanleiding van de beïndiging van het systeem van de virtuele terugdraaiende teller. Wie vorig jaar in het najaar al een afrekening betaalde, had in de wintermaanden alleen elektriciteit afgenomen, zonder de kans die nog te compenseren met zonne-energie tijdens de zomermaanden. Het gevolg: een hogere energiefactuur.

Vreg: alles correct verlopen

Volgens de VREG werden de nettarieven op de afrekeningsfactuur voor zonnepaneeleigenaars met een digitale meter, correct en volledig conform de tariefmethodologie aangerekend: op basis van het kWh-afnametarief op de gecompenseerde afname enerzijds en via het prosumententarief anderzijds. De energieregulator meent dat er bijgevolg geen sprake is van een dubbele aanrekening van de nettarieven.

“Geen retroactieve aanpassing”

De Vreg voorziet in een nieuwe openbare raadpleging daarom niet in een retroactieve aanpassing van de nettarieven. “Retroactieve aanpassingen zijn complex en duur om te implementeren in de marktsystemen. Die kosten worden uiteindelijk door alle gezinnen en bedrijven betaald”, luidt het. “Als beleidsmakers naar aanleiding van de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof tegemoetkomingen willen voorzien aan bepaalde zonnepaneeleigenaars met een digitale meter op een andere wijze dan via retroactieve aanpassingen van de nettarieven, zal de Vreg waar gewenst en waar mogelijk hieraan zijn medewerking verlenen met advies en/of simulaties.”