Waarom de ene leverancier van groene stroom de andere niet is

Waarom de ene leverancier van groene stroom de andere niet is
  • 25.05.2020
  • Kurt Deman
  • 4 min

Zon, wind en andere vormen van groene stroom vertegenwoordigden 34,7 procent van de totale wereldwijde energiecapaciteit in 2019. U kan zelf uw steentje bijdragen aan het milieu door ook voor groene stroom kiezen. De meeste leveranciers bieden tegenwoordig groene stroom aan, maar let wel op, want het betekent niet overal exact hetzelfde.

Volgens het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena) was groene stroom in 2019 goed voor 34,7 procent van de totale wereldwijde energiecapaciteit (*). Binnen de nieuwe hernieuwbare energievoorzieningen nam zonne-energie het grootste aandeel (55%) voor zijn rekening, met een groot aantal nieuwe installaties in Azië en een toename in de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland en Oekraïne. Windenergie (34%) bekleedde de tweede plaats, met het zwaartepunt in China en de Verenigde Staten.

Uit cijfers van netbeheerder Elia blijkt ook een duidelijke stijging van groene stroom en hernieuwbare energie in het aanbod van de Belgische leveranciers. De productie van groene stroom uit wind en zon steeg in 2019 met 17 procent ten opzichte van 2018. Zonne-energie (4,2%) en windenergie (5,5% offshore en 4% onshore) maakten in totaal het grootste deel uit van de hernieuwbare productie.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Denk aan zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermie. Het is dus geen energie op basis van fossiele brandstoffen of opgewekt door kerncentrales.

Maar: leveranciers splitsen de toevoer van energie natuurlijk niet voor elke woning apart op. U bent misschien overtuigd van het nut van groene stroom, uw buurman is dat daarom niet noodzakelijk. En de stroom die uit úw stopcontact komt, is in de praktijk uiteraard gewoon dezelfde als die van uw buurman.

Waar staat uw groene stroom dan voor? Simpelweg voor de garantie van uw leverancier dat die een bepaalde hoeveelheid groene stroom produceert of koopt bij andere leveranciers, overeenkomstig het verbruik van de klanten die op groene stroom intekenen. En hoe meer klanten daarvoor kiezen, hoe meer overgang naar duurzame alternatieven mogelijk wordt.

Garantie van oorsprong

Belgische leveranciers leveren groene stroom op twee manieren aan.

1. Ze produceren die zelf via hun eigen productiecentrales.

2. Ze kopen zogenaamde garanties van oorsprong bij andere producenten.

Een garantie van oorsprong bewijst bijvoorbeeld dat 1 megawattuur elektriciteit opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Het is dus perfect mogelijk dat een leverancier zelf geen energie uit hernieuwbare bronnen opwekt, maar wel oorsprongscertificaten op de Europese markt koopt, bijvoorbeeld in Noorwegen, dat over veel waterkrachtcentrales beschikt.

Onze regionale energieregulatoren geven de garanties van oorsprong uit en staan garant voor het beheer en de controle van de certificaten. De leveranciers van elektriciteit zijn zo verplicht om de oorsprong van hun elektriciteit op de factuur te plaatsen. Wie daar graag meer over weet: milieuorganisatie Greenpeace geeft op haar website een overzicht van de Belgische energieleveranciers en waar ze hun groene stroom juist vandaan halen.

Vorige zomer betrad Bolt de Belgische energiemarkt: een energieplatform dat niet voor niets ‘echt groene energie’ als baseline kiest. Bij Bolt koopt u uw energie van een lokale energie-opwekker. Dat kan bijvoorbeeld een boerderij in Lievegem zijn die biogas opwekt of een waterkrachtcentrale op de Maas. Ook hier krijgt u uw groene stroom in de praktijk via het distributienet dat uw regio bedeelt, maar u bent er wel zeker van dat uw energieverbruik gedekt is door de producent / leverancier van uw keuze.

Groene stroom allang niet meer duurder

Groene stroom kent dus duidelijk veel verschillende gezichten. Ze is altijd afkomstig van hernieuwbare bronnen, maar verschilt vaak sterk van herkomst. En ondanks het hardnekkige vooroordeel: groene stroom is al zeer lang niet meer duurder dan de rest. Een snelle analyse via Mijnenergie.be leert dat vier op de vijf van de goedkoopste vaste contracten 100 procent groene stroom omvatten. Het tegendeel begint dus waar te worden.