Wat betekent een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas voor onze portemonnee?

Wat betekent een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas voor onze portemonnee?
  • 25.06.2019, 11:06
  • Laatste update: 19.03.2021, 05:03
  • Kurt Deman
  • 3 min

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we massaal omschakelen naar verwarming via warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa. Een energiecoalitie van verschillende actoren meent dat de overheid ons daartoe onvoldoende aanmoedigt. Ze vraagt om een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Maar wat betekent dat voor onze portemonnee?

Tegen 2050 zouden elk jaar ongeveer honderdduizend huishoudens moeten omschakelen naar meer duurzame energievormen, willen we de klimaatdoelstellingen halen. Het is een streven dat van overheidswege best een duwtje in de rug kan gebruiken, meent een coalitie van onder meer energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten. Ze hekelt dat de lasten net het hoogste zijn op de duurzame verwarmingsvormen, ten voordele van aardgas en stookolie.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de gas- en elektriciteitsleveranciers.

Huidige verhoudingen

Vandaag betaalt een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh) jaarlijks 948,32 euro. De energiekosten vormen slechts 38,26% van dat bedrag. De overige kosten zijn te wijten aan transmissienettarieven (6,69%), distributienettarieven (36,02%), heffingen (1,88%) en btw (17,15%). Maar liefst 585,51 euro valt dus toe te schrijven aan vergoedingen voor de overheid en de distributienetbeheerder.

Voor de aardgasfactuur liggen de verhoudingen enigszins anders. Bij een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh bedraagt de jaarafrekening gemiddeld 1.177,40 euro. De energiekosten zijn goed voor 642,51 euro of 54,57%. De transportnettarieven (3,02%), distributienettarieven (22,08%), heffingen (3,18%) en btw (17,15%) verdelen de rest van de koek. De kosten die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de energieprijs bedragen in totaal 534,89 euro.

Lees ook: 6 mythes over uw energieverbruik doorbroken

Rollen omgedraaid

Wanneer de overheid beslist om hogere heffingen en taksen op te leggen voor aardgas, dan heeft dat uiteraard een impact op uw energiefactuur. Draaien we de rollen gewoon om en rekenen we voor elektriciteit hetzelfde percentage heffingen aan als voor aardgas en omgekeerd, dan betalen we voor aardgas voortaan 192 euro meer lasten. Voor elektriciteit nemen die met 155 euro af.

Dat maakt het een stuk interessanter om over te schakelen naar hernieuwbare energie, waardoor het zwaartepunt van uw energieverbruik verschuift richting elektriciteit. Het spreekt voor zich dat onder meer zonnepanelen en thuisbatterijen een nog rooskleuriger beeld scheppen. Daar tegenover staat natuurlijk dat wie met aardgas verwarmt fors moet investeren in installaties voor duurzame verwarming.

Bespaar door te vergelijken

Hoewel de feitelijke energiekosten maar in beperkte mate uw energiefactuur bepalen, doet u er sowieso goed aan van minstens één keer per jaar na te gaan of u wel nog bij de juiste leverancier zit. Online ontdekt u snel welke leverancier de gunstigste voorwaarden biedt voor uw specifieke verbruik. Een overstap op basis van een vergelijkingssite kan u al snel meer dan honderd euro voordeel opleveren.

Tip: Vergelijk hier uw energiefactuur met het marktaanbod.