Kunt u de via domiciliëring (te veel) betaalde tegoeden aan de Vlaamse Energieleverancier nog terugvorderen?

Kunt u de via domiciliëring (te veel) betaalde tegoeden aan de Vlaamse Energieleverancier nog terugvorderen?
  • 10.12.2021
  • Kurt Deman
  • 2 min

Wat kunt u ondernemen met uw lopende domiciliëring bij de Vlaamse Energieleverancier en hoe kunt u betaalde centen terugvorderen?

Hoe blokkeer ik een domiciliëring?

Wie via een domiciliëring betaalt aan de Vlaamse Energieleverancier wil die doorlopende opdracht zo snel mogelijk stopzetten. Je kan de domiciliëring blokkeren via de bank. Via online banking vind je meestal een overzicht van alle domiciliëringen terug. Hier kan je jouw domiciliëring beheren en blokkeren. Op die manier kan de schuldeiser de gelden niet langer automatisch invorderen.

Hoe kan ik betaalde bedragen terugvorderen?

Je hebt ook het recht om tot 8 weken na de inning jouw domiciliëring(en) terug te vorderen. Wanneer je de bank binnen die termijn verwittigt, betaalt zij het betaalde bedrag onmiddellijk terug. Je moet hiervoor niets bewijzen en de bank doet dit als een soort ‘eerste hulp bij ongevallen’. Dat wil echter niet zeggen dat de schuld wegvalt. Een openstaande schuld zal hoe dan ook steeds vereffend moeten worden. Ook in dit specifieke geval, aangezien je energie hebt verbruikt. De bank van de schuldeiser moet de curator op de hoogte stellen van eventuele teruggaven. Om de openstaande schuld te innen, kan een curator de klant hiervoor contacteren, eventueel met bijkomende kosten.

Wil je de betaling (en) pas na 8 weken terugvorderen, dan heb je nog 13 maanden de tijd om de betaling te betwisten. Nu zal de bank het bedrag niet automatisch terugbetalen. Je moet eerst bewijs leveren dat de betwisting terecht is. Dat is mogelijk aan de hand van een kopie van het akkoord met de leverancier of door een vonnis van de rechtbank. In het geval van een failliete onderneming als de Vlaamse Energieleverancier ligt dat dus niet voor de hand.