Wegwijs door de energiefactuur: het pad naar een lager tarief

Wegwijs door de energiefactuur: het pad naar een lager tarief
  • 08.07.2021
  • Kurt Deman
  • 4 min

De consument raakt niet wijs uit de energiemarkt en zijn stroom- en aardgasfactuur. Hij is nauwelijks op de hoogte van de contractvoorwaarden, weet amper of hij een vaste of variabele prijs betaalt en heeft geen inzicht in de verschillende vaste kosten. Het gevolg: door een gebrek aan informatie betaalt hij een te hoge energieprijs. Maar waar vind je alle essentiële informatie? Mijnenergie.be schept klaarheid.

 

Marktonderzoek van de federale energieregulator Creg wijst uit dat veel consumenten zich onvoldoende geïnformeerd voelen, waardoor ze mogelijk ook een te hoge energieprijs betalen. We bundelen de meest voorkomende onduidelijkheden en de manier om die te verhelpen.

Inzicht in het energieverbruik en de prijzen

De helft van de consumenten heeft geen zicht op zijn huidige verbruik van elektriciteit en aardgas. De belangrijksten redenen? Onder meer het niet langer ter beschikking hebben van de afrekeningsfactuur of een gebrek aan interesse.

De oplossing:
Je doet er uiteraard goed aan van jouw energiefactuur te bewaren. Dat kan op papier, maar nog handiger is het klantenportaal van jouw energieleverancier dat alle afrekeningen uit het verleden bundelt. Het loont om interesse te tonen voor jouw energiefactuur, aangezien je al snel honderden euro’s bespaart door je huidige tarieven met het marktaanbod te vergelijken.

Te veel factuurrubrieken

De energiefactuur bevat een enorme hoeveelheid aan informatie die voortvloeit uit zowel Europese, federale als regionale regelgeving.

De oplossing:
Als je één ding zou moeten opvolgen, dan is het de rubriek ‘energie’, die zich doorgaans bovenaan jouw factuur bevindt. Het is de enige component waarop je als consument zelf een impact hebt. Zowel door jouw verbruik aan te passen als een goedkoop tarief te kiezen, druk je de energiekosten. Veel andere kostenrubrieken zijn bovendien rechtstreeks gelinkt aan jouw verbruik.

Betaal ik een vast of variabel tarief?

De bevraging toont aan dat de helft van de consumenten niet op de hoogte is van de prijsformule die bij hun huidige elektriciteitscontract hoort. Ze weten dus niet of ze een vast, dan wel een variabel tarief betalen. Voor aardgas gaat het om een kwart van de consumenten. Eén op twee consumenten geeft aan zich onvoldoende geïnformeerd te voelen over het verschil tussen vaste en variabele energieprijzen.

De oplossing:
Onder de rubriek ‘energie’ staat naast het contracttype normaal ook vermeld of het om een vast, dan wel een variabel tarief gaat. Voor contracten met een vaste energieprijs blijft de prijs per verbruikt kilowattuur (kWh) energie dezelfde voor de volledige looptijd van het contract. Een variabele energieprijs volgt de evolutie op de elektriciteits- en aardgasmarkt: stijgen de prijzen op de energiemarkt, dan betaal je een hoger tarief. Bij een prijsdaling betaal je automatisch minder.

Hoeveel bedraagt mijn vaste vergoeding?

Zeven op tien consumenten weten niet hoeveel vaste vergoeding zij betalen. Een vaste vergoeding, ook wel abonnement genoemd, dekt de administratiekosten van de leverancier. De bedragen van die vergoeding lopen sterk uiteen. Je betaalt het bedrag in sommige gevallen meteen aan het begin van het contract of gespreid over de verschillende contractmaanden.

De oplossing:
De vaste vergoeding bevindt zich op de factuur onder de rubriek ‘energie’.

Waar vind ik alle informatie over mijn huidige contract?

Consumenten die actief willen deelnemen aan de markt moeten snel en eenvoudig toegang hebben tot een aantal gegevens. Voor een vergelijking van jouw energiecontract met het marktaanbod volstaat het inzicht in jouw huidige tarief en verbruik. De looptijd en het tarief per kWh maken een nog meer gedetailleerde analyse mogelijk. Uit de bevraging van de Creg blijkt evenwel dat zeven op tien consumenten niet over een tariefkaart beschikken en ook niet weten waar ze die kunnen vinden.

De oplossing:
De naam van jouw energiecontract bevindt zich doorgaans al op de eerste pagina van jouw factuur, eveneens onder de rubriek ‘energie’. Jouw energieleverancier publiceert de actuele tariefkaarten per contracttype op zijn website, bijvoorbeeld onder de rubriek ‘energieprijzen en voorwaarden’.

 

Betaal ik teveel voor mijn huidige energiecontract?

 

Eind 2020 bleek uit een analyse van de Creg dat slechts 5% van de gezinnen beschikte over één van de tien goedkoopste energiecontracten. Meer dan 40% van de gezinnen beschikte daarentegen over één van de tien duurste contracten op de markt. De Creg stelde ook vast dat het besparingspotentieel bij een miljoen Belgische gezinnen meer dan 500 euro per jaar bedroeg.

 

De oplossing:
Via een prijsvergelijker als Mijnenergie.be leg je jouw huidige contract naast het marktaanbod en ontdek je hoeveel je bij een leverancierswissel kunt besparen. Je maakt langs die weg bovendien aanspraak op extra welkomstkortingen. Een overstap naar een andere leverancier is gratis. Jouw nieuwe contract start al na één maand.

 

Tip: Vergelijk nu zelf jouw energiecontract met het marktaanbod!