Welke impact heeft het onderhoud van de gasketel op jouw energiefactuur?

Welke impact heeft het onderhoud van de gasketel op jouw energiefactuur?
  • 12.01.2023, 14:01
  • Kurt Deman
  • 2 min

Het onderhoud van de verwarmingsketel is wettelijk verplicht omwille van veiligheidsredenen. Maar je haalt er ook zelf voordeel uit, aangezien het jouw energiefactuur indijkt. Al blijken de inschattingen van onderhoudsbedrijven vaak wel net iets te positief.

Het onderhoud van jouw verwarmingsketel is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven. Bij een centraal stooktoestel op aardgas, butaan en propaan moet die revisie tweejaarlijks plaatsvinden, bij toestellen op stookolie, hout, pellets of steenkool zelfs jaarlijks. Een onderhoud omvat onder meer de reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer, de controle van de algemene staat van het stooktoestel, nazicht van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht en een analyse van de verbrandingswaarden.

Tot 120 euro per jaar

Behalve dat het om een verplichting gaat, is er ook een budgettaire dimensie. Een slecht onderhouden ketel leidt tot verstoppingen en foute afstellingen. Er gaat bijgevolg nodeloos energie verloren, waardoor je hogere verbruikskosten betaalt. TotalEnergies schat de besparing door middel van ketelonderhoud op 12%. Engie spreekt van een voordeel tot 10% op jouw verbruik.

Geert Flipts van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap houdt er een genuanceerdere kijk op na. Hij gaf enige tijd geleden bij VRT NWS aan dat een slecht onderhouden ketel tot vijf procent meer verbruikt, wat neerkomt op een extra factuur van ongeveer 120 euro per jaar. De langere levensduur van de ketel – dankzij een regelmatig onderhoud – vormt een onrechtstreeks extra financieel voordeel.

Aangezien een goed afgestelde ketel minder CO2 uitstoot, vormt ketelonderhoud ook vanuit ecologisch aspect een goede keuze. De hogere veiligheid en een lager risico’s op pannes pleiten eveneens in het voordeel van een regelmatig ketelonderhoud.

Wat kost ketelonderhoud?

Je kan kiezen voor eenmalig onderhoud of een onderhoudscontract met een energieleverancier of loodgieter. Met zo’n onderhoudscontract ben je verzekerd van een tijdig onderhoud. Een onderhoudsbeurt kost doorgaans ongeveer 170 euro voor een aardgasketel. Een maandelijks onderhoudscontract kan vanaf ongeveer 6,50 euro per maand. Sommige energieleveranciers voorzien kortingen wanneer je bij hen klant bent voor elektriciteit of aardgas.